ˆ

Uchwały Rady Gminy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1691
Data podjęcia
2012-09-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przeniesienia własności nieruchomości stanowiącej własność gminy
Nr aktu prawnego
XXXIII/126/2012
Status
Obowiązujący
Lp: 1692
Data podjęcia
2012-09-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zamiany nieruchomości
Nr aktu prawnego
XXXIII/125/2012
Status
Obowiązujący
Lp: 1693
Data podjęcia
2012-09-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zaopiniowania wniosku o uznanie lasów ochronnych w Nadleśnictwie Ełk.
Nr aktu prawnego
XXXIII/124/2012
Status
Obowiązujący
Lp: 1694
Data podjęcia
2012-09-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie Gminy Wydminy na 2012 r.
Nr aktu prawnego
XXXII/123/2012
Status
Obowiązujący
Lp: 1695
Data podjęcia
2012-09-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wydminy na lata 2012 - 2023
Nr aktu prawnego
XXXII/122/2012
Status
Obowiązujący
Lp: 1696
Data podjęcia
2012-08-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia zmian Statutu Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami
Nr aktu prawnego
XXXI/121/2012
Status
Obowiązujący
Lp: 1697
Data podjęcia
2012-08-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie Gminy Wydminy na 2012 r.
Nr aktu prawnego
XXX/120/2012
Status
Obowiązujący
Lp: 1698
Data podjęcia
2012-08-08
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Rady Gminy przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Olsztynie.
Nr aktu prawnego
XXX/119/2012
Status
Obowiązujący
Lp: 1699
Data podjęcia
2012-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie Gminy Wydminy na 2012 r.
Nr aktu prawnego
XXVIII/118/2012
Status
Obowiązujący
Lp: 1700
Data podjęcia
2012-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wydminy na lata 2012 - 2023
Nr aktu prawnego
XXVIII/117/2012
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji