ˆ

Uchwały Rady Gminy

Pobierz dane XMLAkt prawny: 67/2022Drukuj informacjęAkt prawny: 67/2022

Szczegóły informacji

67/2022

Rodzaj: Zarządzenie

Status: Obowiązujący

Sesja: Zarządzenie

Kadencja: 2018-2023

Data podjęcia/podpisania: 2022-07-19

Data wejścia w życie: 2022-07-19

Data rozpoczęcia obowiązywania: 2022-07-19

Tytuł aktu:

ZARZĄDZENIE Nr 67/2022 Wójta Gminy Wydminy z dnia 19 lipca 2022 roku w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego i objęcia z tego tytułu udziałów w Spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN – Północ Spółka z o.o. z siedzibą w Olsztynie

Na podstawie:

            Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 ze zm.), oraz § 2 ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 1, ust. 3 i ust. 5 Uchwały Nr VI/41/2019 Rady Gminy Wydminy z dnia 20 marca 2019 roku w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji spółek prawa handlowego przez Wójta Gminy Wydminy opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 13 maja 2019 roku, poz. 2453 zarządzam co następuje:

Treść:

§ 1.Wnieść wkład niepieniężny w o łącznej wartości 15 700,00 zł netto (słownie: piętnaście tysięcy siedemset złotych 00/100) tj.: 19 311,00 zł brutto (słownie: dziewiętnaście tysięcy trzysta jedenaście złotych 00/100) do spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN- Północ Spółka z o.o. z siedzibą w Olsztynie.
 
§ 2. W zamian za wniesienie wkładu niepieniężnego określonego w § 1 Gmina Wydminy obejmuje 386 (słownie: trzysta osiemdziesiąt sześć) udziałów o wartości nominalnej po 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) za każdy udział, to jest o łącznej wartości nominalnej 19 300,00 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy trzysta złotych 00/100) i pokrywa je w całości wkładem niepieniężnym w postaci prawa własności niezabudowanej nieruchomości zlokalizowanej w Wydminach, składającej się z działki o numerze ewidencyjnym: 681/107 o powierzchni 0,0152 ha, objętej prowadzoną księgą wieczystą KW nr OL1G/00017215/7. Przy czym nadwyżka wartości wkładu w stosunku do sumy wartości nominalnej udziałów obejmowanych w zamian za ten wkład, wynoszący 11,00 zł (słownie: jedenaście złotych 00/100) zostaje przekazana na kapitał zapasowy.
 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Wójt Gminy Wydminy
/-/ mgr inż. Radosław Król

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Wydminy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-07-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Eustachiewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-07-25 12:41:42
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Redaktor Naczelny
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-07-25 12:41:46
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Redaktor Naczelny
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-07-25 12:42:34
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
55 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony