ˆ

Uchwały Rady Gminy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1721
Data podjęcia
2009-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” i wyznaczenia przedstawiciela do reprezentowania Gminy Wydminy w Stowarzyszeniu
Nr aktu prawnego
XXXI/190/2009
Status
Zmieniony
Lp: 1722
Data podjęcia
2009-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przekazania uprawnień do stanowienia o wysokości cen i opłat za usługi komunalne.
Nr aktu prawnego
XXXI/189/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 1723
Data podjęcia
2009-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/115/2008 Rady Gminy Wydminy z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym punktom i zespołom wychowania przedszkolnego.
Nr aktu prawnego
XXXI/188/2009
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1724
Data podjęcia
2009-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Orłowie
Nr aktu prawnego
XXXI/187/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 1725
Data podjęcia
2009-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/175/2009 Rady Gminy Wydminy z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie określenia wysokości stawek dziennych opłaty targowej, poboru opłaty w drodze inkasa oraz określenia wynagrodzenia za inkaso.
Nr aktu prawnego
XXXI/183/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 1726
Data podjęcia
2009-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII73/2009 Rady Gminy Wydminy z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Nr aktu prawnego
XXXI/182/2009
Status
Uchylony
Lp: 1727
Data podjęcia
2009-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009
Nr aktu prawnego
XXXI/186/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 1728
Data podjęcia
2009-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009
Nr aktu prawnego
XXXI/185/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 1729
Data podjęcia
2009-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wydminy na 2010 r.
Nr aktu prawnego
XXXI/184/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 1730
Data podjęcia
2009-11-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009
Nr aktu prawnego
XXX/181/2009
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji