ˆ

Uchwały Rady Gminy

Pobierz dane XMLAkt prawny: 82/2022Drukuj informacjęAkt prawny: 82/2022

Szczegóły informacji

82/2022

Rodzaj: Zarządzenie

Status: Obowiązujący

Sesja: Nie dotyczy

Kadencja: 2018-2023

Data podjęcia/podpisania: 2022-09-09

Data wejścia w życie: 2022-09-09

Tytuł aktu:

ZARZĄDZENIE NR 82/2022 Wójta Gminy Wydminy z dnia 9 września 2022 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Programu współpracy Gminy Wydminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok.

Treść:

SO.0050.94.2022
 
ZARZĄDZENIE NR 82/2022
Wójta Gminy Wydminy
z dnia 9 września 2022 roku
 
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Programu  współpracy Gminy Wydminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok.
 
            Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2021 roku, poz. 1372), art. 5a ust. 1 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn Dz. U. z 2020r., poz. 1057 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXIII/1145/2020 Rady Gminy Wydminy
z dnia 12 października 2020 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Wydminy zarządzam, co następuje:
 
            § 1.1. Zarządza się przeprowadzenie w okresie od 9 września 2022 roku do dnia
3 października 2022 roku na terenie Gminy Wydminy konsultacji społecznych
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 
                  2. Celem konsultacji jest zebranie propozycji, uwag i opinii dotyczących projektu Programu współpracy Gminy Wydminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok.
 
            § 2.1 Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w formie: 
1) przyjmowania pisemnych opinii, uwag i wniosków na temat projektu przedmiotowej uchwały na formularzu stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;
2) otwartych spotkań informacyjno-konsultacyjnych z przedstawicielami organizacji pozarządowych.
                  2. Konsultacje zostaną przeprowadzone poprzez:
1) zamieszczenie projektu uchwały w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wydminy bip.wydminy.pl w zakładce organizacje pozarządowe oraz na stronie internetowej Gminy Wydminy www.wydminy.pl w zakładkach organizacje pozarządowe i konsultacje społeczne;
2) udostępnienie projektu uchwały w siedzibie Urzędu Gminy Wydminy (kancelaria urzędu),
w okresie konsultacji w godzinach pracy urzędu;
                  3. Formularz, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 można składać w siedzibie Urzędu Gminy Wydminy (kancelaria urzędu) lub przesłać drogą elektroniczną na adres j.konopko@wydminy.pl do dnia 3 października 2022 roku.
 
            § 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Wydminy.
 
            § 4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Wydminy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-09-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jadwiga Konopko
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-09-09 19:40:34
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-09-09 19:43:22
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-09-28 09:18:27
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
565 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony