ˆ

Uchwały Rady Gminy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1871
Data podjęcia
2010-02-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wydminy
Nr aktu prawnego
XXXIII/202/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 1872
Data podjęcia
2010-02-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie gminy Wydminy na 2010 r.
Nr aktu prawnego
XXXIII/201/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 1873
Data podjęcia
2010-02-02
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany w Uchwale Nr XXXI/190/2009 Rady Gminy Wydminy z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „ Wielkie Jeziora Mazurskie” i wyznaczenia przedstawiciela do reprezentowania Gminy Wydminy w Stowarzyszeniu.
Nr aktu prawnego
XXXII/200/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 1874
Data podjęcia
2010-02-02
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wydminy w obrębach geodezyjnych: Siedliska i Mazuchówka
Nr aktu prawnego
XXXII/199/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 1875
Data podjęcia
2010-02-02
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie w szkołach wyższych i zakładach kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.
Nr aktu prawnego
XXXII/198/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 1876
Data podjęcia
2010-02-02
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę Nr VIII/31/2007 Rady Gminy Wydminy z dnia 14 maja 2007 roku w sprawie udzielania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Wydminy
Nr aktu prawnego
XXXII/197/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 1877
Data podjęcia
2010-02-02
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Orłowie
Nr aktu prawnego
XXXII/196/2010
Status
Uchwalony oczekujący
Lp: 1878
Data podjęcia
2010-02-02
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie gminy Wydminy na 2010 r.
Nr aktu prawnego
XXXII/195/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 1879
Data podjęcia
2010-02-01
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXXI/184/2009 Rady Gminy Wydminy w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wydminy na 2010 r.
Nr aktu prawnego
XXXII/194/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 1880
Data podjęcia
2010-02-02
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zaopiniowania zmiany aglomeracji Wydminy
Nr aktu prawnego
XXXII/193/2010
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji