ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Wydminy
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Uchwały Rady Gminy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1931
Data podjęcia
2009-11-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wydminy” – w obrębach geodezyjnych: Okrągłe, Talki, Siedliska.
Nr aktu prawnego
XXX/179/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 1932
Data podjęcia
2009-11-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie dopłaty do 1 m3 ceny wody i ścieków dla wszystkich taryfowych grup odbiorców
Nr aktu prawnego
XXX/178/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 1933
Data podjęcia
2009-11-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXX/177/2009 Rady Gminy Wydminy z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie: zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków
Nr aktu prawnego
XXX/177/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 1934
Data podjęcia
2009-11-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXX/176/2009 Rady Gminy Wydminy z dnia 25 listopada 2009 - w sprawie określenia wysokości stawki opłaty miejscowej.
Nr aktu prawnego
XXX/176/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 1935
Data podjęcia
2009-11-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie określenia wysokości stawek dziennych opłaty targowej, poboru opłaty w drodze inkasa oraz określenia wynagrodzenia za inkaso.
Nr aktu prawnego
XXX/175/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 1936
Data podjęcia
2009-11-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Nr aktu prawnego
XXX/174/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 1937
Data podjęcia
2009-11-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Nr aktu prawnego
XXX/173/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 1938
Data podjęcia
2009-10-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uchylenia Uchwały XXVIII/164/2009 Rady Gminy Wydminy w sprawie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu
Nr aktu prawnego
XXIX/172/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 1939
Data podjęcia
2009-10-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009
Nr aktu prawnego
XXIX/171/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 1940
Data podjęcia
2009-10-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Giżyckiemu na realizację zadania „Remont nawierzchni poprzez ułożenie masy mineralno - asfaltowej na drodze powiatowej Nr 1712N Malinka - Siemionki - Wydminy”.
Nr aktu prawnego
XXIX/170/2009
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji