ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Wydminy
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Uchwały Rady Gminy

Pobierz dane XMLAkt prawny: 66/2024Drukuj informacjęAkt prawny: 66/2024

Szczegóły informacji

66/2024

Rodzaj: Zarządzenie

Status: Obowiązujący

Sesja: Zarządzenie

Kadencja: 2024-2029

Data podjęcia/podpisania: 2024-07-10

Data wejścia w życie: 2024-07-10

Data rozpoczęcia obowiązywania: 2024-07-10

Tytuł aktu:

ZARZĄDZENIE Nr 66/2024 Wójta Gminy Wydminy z dnia 10 lipca 2024 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu z tytułu najmu lub dzierżawy nieruchomości komunalnych

Na podstawie:

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2024 r. poz. 609 ze zm.) art. 13 ust.1 i art. 25 ust. 1, ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2023 roku, poz. 344 ze zm.) oraz § 17 ust. 6 załącznika Nr 1 do Uchwały Nr LIII/402/2023 Rady Gminy Wydminy z dnia 28 września 2023 roku w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Wydminy opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego 2023 (poz. 5350) zarządzam co następuje:

Treść:

 1. klasa I do III                         -           0,06 zł/m2,
 2. klasa IV                               -           0,05 zł/m2,
 3. klasa V                                -           0,04 zł/m2,
 4. klasa VI                               -           0,02 zł/m2,
 5. Nieużytki – w ewidencji gruntów oznaczone symbolem N oraz rowy oznaczone symbolem W – wolne są od czynszu.
 1. Ustala się roczne stawki czynszu dzierżawionego od gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi:
  1. 2,0 kwintala pszenicy za 1 ha/ rocznie. Wartość rocznego czynszu dzierżawionego gruntu ustala się jako iloczyn czynszu wyrażanej w q pszenicy i obowiązującej średniej krajowej ceny skupu pszenicy za I i II półrocze w roku poprzedzającym okres płatności, ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
 
§ 2.1. Ustala się stawki czynszu najmu/dzierżawy nieruchomości komunalnych przeznaczonych na:
1) budynki i pomieszczenia garażowe                                                                           – 4,00 zł/m2 miesięcznie;
2) budynki i pomieszczenie gospodarcze                                                                      – 2,00 zł/m2 miesięcznie;
 1. lokale użytkowe         `                                                                                                        – 5,00 zł/m2 miesięcznie;
 2. nieruchomość zabudowana z przeznaczeniem na prowadzenie działalności oświatowej, kulturalnej,sportowo – turystycznej, wychowawczej itp.          – 1,00 zł/m2 miesięcznie;
 3. grunty pod ogródki przydomowe na potrzeby własne                                       – 1,00 zł/m2rocznie;
 4. grunty pod działalność gospodarcza                                                               –1,50 zł/m2 miesięcznie;
 5. grunty zabudowane i zurbanizowane                                                               – 1,00 zł/m2 – miesięcznie.
2. Ustala się miesięczną stawkę czynszu dzierżawnego za ustawienie tablic reklamowych i bannerów za każdy 1,00 m2 powierzchni tablicy lub banneru     - 25,00 zł/m2.
 
3. Ustala się stawkę czynszu dzierżawnego gruntów przeznaczonych na cele rozrywkowe (np. cyrk itp.) w wysokości                                                                          250,00 zł/doba.
5. Stawki dzierżawy za grunty pod infrastrukturę telekomunikacyjną, urządzenia antenowe i stacje bazowe, używanie i pobieranie pożytków z wyżej wymienionych urządzeń zajmujących powierzchnie poniżej 100 m2 będą ustalane indywidualnie.
6. Do dzierżawy gruntów o przeznaczeniu nie wymienionym w ust. 1 stosuje się stawki czynszu odpowiadające najbardziej zbliżonemu przeznaczeniu gruntu.
 
§ 3.W przypadku przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy w drodze przetargu, stawki czynszu określone w § 1 i 2, stanowią podstawę do ustalenia ceny wywoławczej czynszu dzierżawy lub najmu.
 
§ 4.1. Wszystkie stawki wskazane w niniejszym zarządzeniu są stawkami netto, do których należy doliczyć obowiązujący podatek VAT.
 1. Stawki czynszu dzierżawnego podlegają podwyższeni, co roku o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez Prezesa GUS.
 
§ 5. Traci moc Zarządzenia Wójta Gminy Wydminy Nr 102/2023 Wójta Gminy Wydminy z dnia 08 grudnia 2023 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu z tytułu najmu lub dzierżawy nieruchomości komunalnych
 
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od 10 lipca2024 roku.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Wydminy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-07-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Aneta Glinka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-07-10 14:58:55
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Redaktor Naczelny
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-07-10 15:08:18
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Redaktor Naczelny
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-07-15 23:16:42
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
51 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony