ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Wydminy
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Uchwały Rady Gminy

Pobierz dane XMLAkt prawny: XXXII/123/2012 Drukuj informacjęAkt prawny: XXXII/123/2012

Szczegóły informacji

XXXII/123/2012

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja: XXXII

Kadencja: 2010-2014

Data wejścia w życie: 21 września 2012 r.

Data podjęcia/podpisania: 2012-09-21

Tytuł aktu:

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wydminy na 2012 r.

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust.1 i  art. 264 ust. 3  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241z późn. zm.).

Treść:

Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1
1. Dochody budżetu gminy w wysokości 24.628.396,81 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
z tego: dochody bieżące w wysokości 18.787.638,81 zł,
               dochody majątkowe w wysokości 5.840.758,00 zł.
§ 2
 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 27.541.117,81 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
  z tego: wydatki bieżące w wysokości 18.591.712,89 zł
             wydatki majątkowe w wysokości  8.949.404,92 zł.
 2. Wydatki inwestycyjne w 2012 roku w wysokości 8.626.849,92 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
 3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności  oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 4.958.821,90 zł,  zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
 4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 3
1.Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.912.721,00 zł zostanie pokryty przychodami   pochodzącymi z:
1) kredytów i pożyczek w kwocie 2.389.721,00 zł
2) wolnych środków w kwocie 523.000,00 zł
§ 4
1.Przychody budżetu w wysokości 4.598.759,00 zł, rozchody w wysokości 1.686.038,00 zł, zgodnie
z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 5
Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów, zaciąganych na:
 1. finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 800.000,00 zł ;
 2. finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 2.389.721,00 zł ;
 3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 1.686.038,00 zł
§ 6
 1. Określa się łączną kwotę pożyczek udzielonych w roku budżetowym 2012 w wysokości 1.100.000,00 zł
§ 7
 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na:
1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek
i kredytów;
4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
§ 8
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.
§ 9
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.
 
Przewodniczący Rady Gminy
Bogusław Romatowski

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Wydminy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Krystyna Truchan
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-10-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Krystyna Truchan
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-10-08 15:11:26
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-10-08 15:17:18
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-10-08 17:17:17
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
814 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony