ˆ

Uchwały Rady Gminy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 21
Data podjęcia
2022-06-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XLI/291/2022 RADY GMINY WYDMINY z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 15 kwietnia 2022r. złożoną przez Mieszkańców Gawlików Wielkich o podjęcie działań remontowych drogi gminnej nr 16 położonej w Gawlikach Wielkich.
Nr aktu prawnego
XLI/291/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 22
Data podjęcia
2022-06-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XLI/290/2022 RADY GMINY WYDMINY z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wydminy
Nr aktu prawnego
XLI/290/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 23
Data podjęcia
2022-06-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XLI/289/2022 RADY GMINY WYDMINY z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Wydminy na rok szkolny 2022/2023
Nr aktu prawnego
XLI/289/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 24
Data podjęcia
2022-06-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XLI/288/2022 RADY GMINY WYDMINY z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
Nr aktu prawnego
XLI/288/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 25
Data podjęcia
2022-06-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XLI/287/2022 RADY GMINY WYDMINY z dnia 22 czerwca 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Wydminy na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony powietrza i gospodarki wodnej
Nr aktu prawnego
XLI/287/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 26
Data podjęcia
2022-06-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XLI/286/2022 RADY GMINY WYDMINY z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wydminy na 2022r.
Nr aktu prawnego
XLI/286/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 27
Data podjęcia
2022-06-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XLI/285/2022 RADY GMINY WYDMINY z dnia 22 czerwca 2022r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wydminy na lata 2022 - 2039.
Nr aktu prawnego
XLI/285/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 28
Data podjęcia
2022-06-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XLI/284/2022 RADY GMINY WYDMINY z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wydminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok
Nr aktu prawnego
XLI/284/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 29
Data podjęcia
2022-06-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XLI/283/2022 RADY GMINY WYDMINY z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Wydminy
Nr aktu prawnego
XLI/283/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 30
Data podjęcia
2022-06-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XLI/282/2022 RADY GMINY WYDMINY z dnia 22 czerwca 2022r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Wydminy za 2021 rok i sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wydminy oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury, dla których organem założycielskim jest Gmina za 2021 rok.
Nr aktu prawnego
XLI/282/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji