ˆ

Uchwały Rady Gminy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 41
Data podjęcia
2022-06-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 61/2022 Wójta Gminy Wydminy z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022
Nr aktu prawnego
61/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 42
Data podjęcia
2022-06-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE Nr 60/2022 Wójta Gminy Wydminy z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie: odwołania Dyrektora Szkoły Podstawowej w Gawlikach Wielkich.
Nr aktu prawnego
60/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 43
Data podjęcia
2022-06-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 59/2022 Wójta Gminy Wydminy z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie określenia okresu trwałości projektu pt. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door w Gminie Wydminy” realizowanego w ramach konkursu grantowego dla jednostek samorządu terytorialnego ogłoszonego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach projektu pn. "Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych", realizowanego w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Nr aktu prawnego
59/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 44
Data podjęcia
2022-06-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE Nr 58/2022 Wójta Gminy Wydminy z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
Nr aktu prawnego
58/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 45
Data podjęcia
2022-06-24
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 57/2022 Wójta Gminy Wydminy z dnia 24 czerwca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022
Nr aktu prawnego
57/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 46
Data podjęcia
2022-06-24
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE Nr 56/2022 Wójta Gminy Wydminy z dnia 24 czerwca 2022 roku w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
Nr aktu prawnego
56/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 47
Data podjęcia
2022-06-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 55/2022 Wójta Gminy Wydminy z dnia 17 czerwca 2022 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą przez Łukasza Augustynowicz – Specjalistę ds. promocji.
Nr aktu prawnego
55/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 48
Data podjęcia
2022-06-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 54/2022 Wójta Gminy Wydminy z dnia 17 czerwca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022
Nr aktu prawnego
54/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 49
Data podjęcia
2022-06-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 53/2022 Wójta Gminy Wydminy z dnia 13 czerwca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych w roku 2022.
Nr aktu prawnego
53/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 50
Data podjęcia
2022-06-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 52/2022 Wójta Gminy Wydminy z dnia 10 czerwca 2022r. w sprawie przymusowego doprowadzenia mężczyzn podlegających kwalifikacji wojskowej do Powiatowej Komisji Lekarskiej w Giżycku.
Nr aktu prawnego
52/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji