ˆ

Uchwały Rady Gminy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 51
Data podjęcia
2023-01-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XLVII/350/2023 RADY GMINY WYDMINY z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/328/2022 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wydminy na 2023r.
Nr aktu prawnego
XLVII/350/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 52
Data podjęcia
2023-01-11
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XLVI/349/2023 RADY GMINY WYDMINY z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi
Nr aktu prawnego
XLVI/349/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 53
Data podjęcia
2023-01-11
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XLVI/348/2023 RADY GMINY WYDMINY z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Wydminy
Nr aktu prawnego
XLVI/348/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 54
Data podjęcia
2023-01-11
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XLVI/347/2023 RADY GMINY WYDMINY z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w ramach przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej
Nr aktu prawnego
XLVI/347/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 55
Data podjęcia
2023-01-11
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XLVI/346/2023 RADY GMINY WYDMINY z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019- 2023
Nr aktu prawnego
XLVI/346/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 56
Data podjęcia
2023-01-11
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XLVI/345/2023 RADY GMINY WYDMINY z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019- 2023
Nr aktu prawnego
XLVI/345/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 57
Data podjęcia
2023-01-11
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XLVI/344/2023 RADY GMINY WYDMINY z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019- 2023
Nr aktu prawnego
XLVI/344/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 58
Data podjęcia
2023-01-11
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XLVI/343/2023 RADY GMINY WYDMINY z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego w ramach Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023
Nr aktu prawnego
XLVI/343/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 59
Data podjęcia
2023-01-11
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XLVI/342/2023 RADY GMINY WYDMINY z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Wydminy na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony powietrza i gospodarki wodnej.
Nr aktu prawnego
XLVI/342/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 60
Data podjęcia
2023-01-11
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XLVI/341/2023 RADY GMINY WYDMINY z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie dopłaty do ceny 1 m3 odprowadzanych ścieków.
Nr aktu prawnego
XLVI/341/2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji