ˆ

Uchwały Rady Gminy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 61
Data podjęcia
2022-05-06
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA Nr XXXIX/276/2022 RADY GMINY WYDMINY z dnia 06 maja 2022 roku w sprawie przejęcia zadań należących do zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych w 2022 roku.
Nr aktu prawnego
XXXIX/276/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 62
Data podjęcia
2022-05-06
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXXIX/275/2022 RADY GMINY WYDMINY z dnia 06 maja 2022 r. w sprawie dopłaty do ceny 1 m3 odprowadzanych ścieków.
Nr aktu prawnego
XXXIX/275/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 63
Data podjęcia
2022-05-06
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXXIX/274/2022 RADY GMINY WYDMINY z dnia 6 maja 2022 r. w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wydminy w 2022 roku".
Nr aktu prawnego
XXXIX/274/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 64
Data podjęcia
2022-05-06
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXXIX/273/2022 RADY GMINY WYDMINY z dnia 06 maja 2022 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu „Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego na jego realizację.
Nr aktu prawnego
XXXIX/273/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 65
Data podjęcia
2022-05-06
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXXIX/272/2022 RADY GMINY WYDMINY z dnia 6 maja 2022 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującemu strażakom ratownikom OSP
Nr aktu prawnego
XXXIX/272/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 66
Data podjęcia
2022-05-06
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXXIX/271/2022 RADY GMINY WYDMINY z dnia 6 maja 2022 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
Nr aktu prawnego
XXXIX/271/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 67
Data podjęcia
2022-05-06
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXXIX/270/2022 RADY GMINY WYDMINY z dnia 6 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wydminy na 2022r.
Nr aktu prawnego
XXXIX/270/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 68
Data podjęcia
2022-05-06
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXXIX/269/2022 RADY GMINY WYDMINY z dnia 06 maja 2022r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wydminy na lata 2022 - 2039.
Nr aktu prawnego
XXXIX/269/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 69
Data podjęcia
2022-05-06
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXXIX/268/2022 RADY GMINY WYDMINY z dnia 06 maja 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Giżyckiego
Nr aktu prawnego
XXXIX/268/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 70
Data podjęcia
2022-05-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE Nr 46/2022 Wójta Gminy Wydminy z dnia 23 maja 2022 roku w sprawie zasad opracowania planu operacyjnego funkcjonowania Gminy Wydminy w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.
Nr aktu prawnego
46/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji