ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Wydminy
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Uchwały Rady Gminy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 61
Data podjęcia
2023-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LV/421/2023 RADY GMINY WYDMINY z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej porządku publicznego w Wydminach
Nr aktu prawnego
LV/421/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 62
Data podjęcia
2023-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LV/420/2023 RADY GMINY WYDMINY z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.
Nr aktu prawnego
LV/420/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 63
Data podjęcia
2023-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LV/419/2023 RADY GMINY WYDMINY z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze sąsiedzkie oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, a także trybu ich pobierania
Nr aktu prawnego
LV/419/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 64
Data podjęcia
2023-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LV/418/2023 RADY GMINY WYDMINY z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Wydminy na lata 2024 - 2026
Nr aktu prawnego
LV/418/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 65
Data podjęcia
2023-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LV/417/2023 RADY GMINY WYDMINY z dnia 28 listopada 2023 r. zmieniająca Uchwałę Nr XIX/141/2016 Rady Gminy Wydminy z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Wydminach oraz nadania jej Statutu
Nr aktu prawnego
LV/417/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 66
Data podjęcia
2023-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LV/416/2023 RADY GMINY WYDMINY z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok.
Nr aktu prawnego
LV/416/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 67
Data podjęcia
2023-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LV/415/2023 RADY GMINY WYDMINY z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wydminy na 2023r.
Nr aktu prawnego
LV/415/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 68
Data podjęcia
2023-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LV/414/2023 RADY GMINY WYDMINY z dnia 28 listopada 2023r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wydminy na lata 2023 - 2040.
Nr aktu prawnego
LV/414/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 69
Data podjęcia
2023-10-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LIV/413/2023 RADY GMINY WYDMINY z dnia 26 października 2023 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024- 2028.
Nr aktu prawnego
LIV/413/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 70
Data podjęcia
2023-10-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LIV/412/2023 RADY GMINY WYDMINY z dnia 26 października 2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024- 2028
Nr aktu prawnego
LIV/412/2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji