ˆ

Uchwały Rady Gminy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 71
Data podjęcia
2023-04-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 28/2023 Wójta Gminy Wydminy z dnia 25 kwietnia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023
Nr aktu prawnego
28/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 72
Data podjęcia
2023-04-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE Nr 27/2023 Wójta Gminy Wydminy z dnia 20 kwietnia 2023 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Gawlikach Wielkich, Gawliki Wielkie 32, 11-510 Wydminy.
Nr aktu prawnego
27/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 73
Data podjęcia
2023-04-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE Nr 26/2023 Wójta Gminy Wydminy z dnia 20 kwietnia 2023 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wydminach, ul. Grunwaldzka 94, 11-510 Wydminy.
Nr aktu prawnego
26/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 74
Data podjęcia
2023-03-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XLIX/370/2023 RADY GMINY WYDMINY z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie przejęcia zadań należących do zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych w 2023 roku.
Nr aktu prawnego
XLIX/370/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 75
Data podjęcia
2023-04-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE Nr 25/2023 Wójta Gminy Wydminy z dnia 04 kwietnia 2023r. w sprawie wprowadzenia zmian w składzie osobowym Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Wydminach oraz wskazania aktualnego składu osobowego uwzględniającego przedmiotowe zmiany.
Nr aktu prawnego
25/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 76
Data podjęcia
2023-03-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XLIX/369/2023 RADY GMINY WYDMINY z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektów: „Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej” oraz „Zajęcia sportowe dla uczniów w ramach programu powszechnej nauki pływania Umiem Pływać” współfinansowanych ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego na ich realizację.
Nr aktu prawnego
XLIX/369/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 77
Data podjęcia
2023-03-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XLIX/368/2023 RADY GMINY WYDMINY z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz regulaminu określającego zasady handlu
Nr aktu prawnego
XLIX/368/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 78
Data podjęcia
2023-03-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XLIX/367/2023 RADY GMINY WYDMINY z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Wydminy - Wyspa
Nr aktu prawnego
XLIX/367/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 79
Data podjęcia
2023-03-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XLIX/366/2023 RADY GMINY WYDMINY z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wydminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
Nr aktu prawnego
XLIX/366/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 80
Data podjęcia
2023-03-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 24/2023 Wójta Gminy Wydminy z dnia 31 marca 2023 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 17/2023 z dnia 28 lutego 2023 roku w sprawie ogłoszenia naboru wniosków dla osób zainteresowanych zawarciem umowy najmu lokalu mieszkalnego (jedno-, dwu- lub trzypokojowego) budowanego przy ul. Dworcowej w Wydminach przez SIM KZN-Północ Sp. z o. o. z siedzibą w Olsztynie.
Nr aktu prawnego
24/2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji