ˆ

Uchwały Rady Gminy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 81
Data podjęcia
2022-05-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 35/2022 Wójta Gminy Wydminy z dnia 5 maja 2022 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku.
Nr aktu prawnego
35/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 82
Data podjęcia
2022-03-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXXVIII/267/2022 RADY GMINY WYDMINY z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku w przedmiocie podjęcia uchwały w sprawie Apelu o niepodejmowanie działań wpływających na dyskryminowanie społeczności z powodów rasowych, religijnych, medycznych czy sanitarnych
Nr aktu prawnego
XXXVIII/267/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 83
Data podjęcia
2022-03-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXXVIII/266/2022 RADY GMINY WYDMINY z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie rozpatrzenia petycji Fundacji im. Nikoli Tesli.
Nr aktu prawnego
XXXVIII/266/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 84
Data podjęcia
2022-03-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXXVIII/265/2022 RADY GMINY WYDMINY z dnia 29 marca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 rok.
Nr aktu prawnego
XXXVIII/265/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 85
Data podjęcia
2022-03-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXXVIII/264/2022 RADY GMINY WYDMINY z dnia 29 marca 2022r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego w ramach Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022
Nr aktu prawnego
XXXVIII/264/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 86
Data podjęcia
2022-03-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXXVIII/263/2022 RADY GMINY WYDMINY z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie ustalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach
Nr aktu prawnego
XXXVIII/263/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 87
Data podjęcia
2022-03-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXXVIII/262/2022 RADY GMINY WYDMINY z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/221/2021 Rady Gminy Wydminy z dnia 24 sierpnia 2021r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Wydminy
Nr aktu prawnego
XXXVIII/262/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 88
Data podjęcia
2022-03-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXXVIII/261/2022 RADY GMINY WYDMINY z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 - 2025
Nr aktu prawnego
XXXVIII/261/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 89
Data podjęcia
2022-03-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXXVIII/260/2022 RADY GMINY WYDMINY z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie zasad przeprowadzenie naboru wniosków o zawarcie umów najmu lokali mieszkalnych w ramach pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania
Nr aktu prawnego
XXXVIII/260/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 90
Data podjęcia
2022-03-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXXVIII/259/2022 RADY GMINY WYDMINY z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wydminy
Nr aktu prawnego
XXXVIII/259/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji