ˆ

Uchwały Rady Gminy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2023-09-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 74/2023 Wójta Gminy Wydminy z dnia 21 września 2023 roku w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
Nr aktu prawnego
74/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2023-09-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE Nr 73/2023 Wójta Gminy Wydminy z dnia 21 września 2023 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu z tytułu najmu lub dzierżawy nieruchomości komunalnych
Nr aktu prawnego
73/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2023-09-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE Nr 72/2023 Wójta Gminy Wydminy z dnia 21 września 2023 roku w sprawie określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne stanowiące własność Gminy Wydminy
Nr aktu prawnego
72/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2023-09-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE Nr 71/2023 Wójta Gminy Wydminy z dnia 21 września 2023 roku w sprawie organizacji i funkcjonowania sytemu stałych dyżurów w Gminie Wydminy na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa.
Nr aktu prawnego
71/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2023-09-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 70/2023 Wójta Gminy Wydminy z dnia 21 września 2023 roku w sprawie szczegółowych zasad planowania, organizowania i prowadzenia kontroli realizacji zadań obronnych na terenie Gminy Wydminy
Nr aktu prawnego
70/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2023-08-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LII/394/2023 RADY GMINY WYDMINY z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie utworzenia Klastra Energii pn. Klaster Powiatu Giżyckiego
Nr aktu prawnego
LII/394/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2023-08-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LII/393/2023 RADY GMINY WYDMINY z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie podpisania umowy partnerskiej z Gminą Derażne (Ukraina)
Nr aktu prawnego
LII/393/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2023-08-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LII/392/2023 RADY GMINY WYDMINY z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania przemocy domowej i ochrony osób doznających przemocy domowej dla Gminy Wydminy na lata 2023 - 2026
Nr aktu prawnego
LII/392/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2023-08-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LII/391/2023 RADY GMINY WYDMINY z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygniecie nadzorcze
Nr aktu prawnego
LII/391/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2023-08-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LII/390/2023 RADY GMINY WYDMINY z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wydminy na 2023r.
Nr aktu prawnego
LII/390/2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji