ˆ

Uchwały Rady Gminy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2022-07-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XLII/299/2022 RADY GMINY WYDMINY z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie przystąpienia Gminy Wydminy do realizacji projektu „Razem w góry” w ramach Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży
Nr aktu prawnego
XLII/299/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2022-07-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XLII/298/2022 RADY GMINY WYDMINY z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Wydminy na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony powietrza i gospodarki wodnej.
Nr aktu prawnego
XLII/298/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2022-07-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XLII/297/2022 RADY GMINY WYDMINY z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, zasad określenia obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli
Nr aktu prawnego
XLII/297/2022
Status
nieważność - rozstrzygnięcie nadzorcze
Lp: 4
Data podjęcia
2022-07-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XLII/296/2022 RADY GMINY WYDMINY z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki o nr geod. 9/49 w obrębie Orłowo w gminie Wydminy.
Nr aktu prawnego
XLII/296/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2022-07-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XLII/295/2022 RADY GMINY WYDMINY z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Wydminy dla terenów położonych pomiędzy ulicą Grunwaldzką i torami kolejowymi oraz terenów położonych pomiędzy ulicami: Kajki, Słowackiego, Ełcką, Grunwaldzką i Zaułkiem Suwalskim
Nr aktu prawnego
XLII/295/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2022-07-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XLII/294/2022 RADY GMINY WYDMINY z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wydminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Nr aktu prawnego
XLII/294/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2022-07-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XLII/293/2022 RADY GMINY WYDMINY z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wydminy na 2022r.
Nr aktu prawnego
XLII/293/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2022-07-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XLII/292/2022 RADY GMINY WYDMINY z dnia 15 lipca 2022r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wydminy na lata 2022 - 2039.
Nr aktu prawnego
XLII/292/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2022-06-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XLI/291/2022 RADY GMINY WYDMINY z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 15 kwietnia 2022r. złożoną przez Mieszkańców Gawlików Wielkich o podjęcie działań remontowych drogi gminnej nr 16 położonej w Gawlikach Wielkich.
Nr aktu prawnego
XLI/291/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2022-06-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XLI/290/2022 RADY GMINY WYDMINY z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wydminy
Nr aktu prawnego
XLI/290/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji