ˆ

Uchwały Rady Gminy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2022-12-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XLV/337/2022 RADY GMINY WYDMINY z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wydminach
Nr aktu prawnego
XLV/337/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2022-12-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XLV/336/2022 RADY GMINY WYDMINY z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy
Nr aktu prawnego
XLV/336/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2022-12-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XLV/335/2022 RADY GMINY WYDMINY z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego przejęcia przez Gminę Wydminy zadań Gminy Giżycko z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego
Nr aktu prawnego
XLV/335/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2022-12-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XLV/334/2022 RADY GMINY WYDMINY z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/221/2021 Rady Gminy Wydminy z dnia 24 sierpnia 2021r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Wydminy
Nr aktu prawnego
XLV/334/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2022-12-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XLV/333/2022 RADY GMINY WYDMINY z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu
Nr aktu prawnego
XLV/333/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2022-12-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XLV/332/2022 RADY GMINY WYDMINY z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wydminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
Nr aktu prawnego
XLV/332/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2022-12-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XLV/331/2022 RADY GMINY WYDMINY z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Warmińsko - Mazurskiego
Nr aktu prawnego
XLV/331/2022
Status
Uchylony
Lp: 8
Data podjęcia
2022-12-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XLV/330/2022 RADY GMINY WYDMINY z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wydminy na 2022r.
Nr aktu prawnego
XLV/330/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2022-12-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XLV/329/2022 RADY GMINY WYDMINY z dnia 16 grudnia 2022r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wydminy na lata 2022 - 2039
Nr aktu prawnego
XLV/329/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2022-12-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XLV/328/2022 RADY GMINY WYDMINY z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wydminy na 2023r.
Nr aktu prawnego
XLV/328/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji