ˆ

Uchwały Rady Gminy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2023-03-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XLIX/370/2023 RADY GMINY WYDMINY z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie przejęcia zadań należących do zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych w 2023 roku.
Nr aktu prawnego
XLIX/370/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2023-03-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XLIX/369/2023 RADY GMINY WYDMINY z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektów: „Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej” oraz „Zajęcia sportowe dla uczniów w ramach programu powszechnej nauki pływania Umiem Pływać” współfinansowanych ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego na ich realizację.
Nr aktu prawnego
XLIX/369/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2023-03-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XLIX/368/2023 RADY GMINY WYDMINY z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz regulaminu określającego zasady handlu
Nr aktu prawnego
XLIX/368/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2023-03-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XLIX/367/2023 RADY GMINY WYDMINY z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Wydminy - Wyspa
Nr aktu prawnego
XLIX/367/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2023-03-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XLIX/366/2023 RADY GMINY WYDMINY z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wydminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
Nr aktu prawnego
XLIX/366/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2023-03-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XLIX/365/2023 RADY GMINY WYDMINY z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Miejskiej Giżycko.
Nr aktu prawnego
XLIX/365/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2023-03-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XLIX/364/2023 RADY GMINY WYDMINY z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Giżyckiego
Nr aktu prawnego
XLIX/364/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2023-03-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XLIX/363/2023 RADY GMINY WYDMINY z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wydminy na 2023r.
Nr aktu prawnego
XLIX/363/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2023-03-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XLIX/362/2023 RADY GMINY WYDMINY z dnia 30 marca 2023r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wydminy na lata 2023 - 2040
Nr aktu prawnego
XLIX/362/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2023-02-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XLVIII/361/2023 RADY GMINY WYDMINY z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie rozpatrzenia skargi
Nr aktu prawnego
XLVIII/361/2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji