ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Wydminy
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLAkt prawny: 87/2019Drukuj informacjęAkt prawny: 87/2019

Szczegóły informacji

87/2019

Rodzaj: Zarządzenie

Status: Obowiązujący

Sesja: Nie dotyczy

Kadencja: 2018-2023

Data wejścia w życie: 2019-10-29

Data podjęcia/podpisania: 2019-10-29

Tytuł aktu:

ZARZĄDZENIE NR 87/2019 Wójta Gminy Wydminy z dnia 29 października 2019 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Wydminy w zakresie wniosku o nadanie części miejscowości Wydminy statusu miasta

Treść:

SO.0050.97.2019
ZARZĄDZENIE NR 87/2019
Wójta Gminy Wydminy
z dnia 29 października 2019 roku
 
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Wydminy w zakresie wniosku o nadanie części miejscowości Wydminy statusu miasta
 
            Na podstawie art. 5a ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jedn. Dz. U. z 2019 poz. 506 ze zm. ) oraz § 1 Uchwały Nr XLV/184/2013 Rady Gminy Wydminy z dnia 16 maja 2013 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Wydminy zarządzam, co następuje: 
 
            § 1. 1. Przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami Gminy Wydminy, których przedmiotem jest wniosek o nadanie części miejscowości Wydminy statusu miasta.
2. Projektowany obszar o statusie miasta, zaznaczono na mapie będącej załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
            3. Terytorialny zasięg konsultacji obejmuje całą gminę Wydminy. 
 
            § 2. 1. Konsultacje zostaną przeprowadzone w dniach od 05 listopada 2019 roku do 22 listopada 2019 roku w następujący sposób:
 1. w dniu 05 listopada 2019 roku odbędzie konferencja o godzinie 18:00 w Centrum Aktywności Lokalnej, komisja powołana przez Wójta Gminy Wydminy będzie przyjmowała mieszkańców, którzy wyrażą chęć oddania głosu. W celu oddania głosu mieszkaniec gminy składa podpis na liście, co jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, iż jest osobą uprawnioną do głosowania oraz potwierdzeniem odbioru opieczętowanej pieczęcią  WÓJT GMINY WYDMINY karty. Oddanie głosu następuje poprzez wypełnienie karty do głosowania i wrzucenie jej do zabezpieczonej i ostemplowanej urny.
 2. w dniach od 06 listopada 2019 roku do dnia 15 listopada 2019 roku komisja powołana przez Wójta Gminy Wydminy uda się do mieszkańców Gminy Wydminy i zada pytanie: „Czy chce Pan/Pani wziąć udział w konsultacjach społecznych dotyczących wniosku o nadaniu części miejscowości Wydminy statusu miasta". W przypadku twierdzącej odpowiedzi mieszkaniec gminy składa podpis na liście, co jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, iż jest osobą uprawnioną do głosowania oraz potwierdzeniem odbioru opieczętowanej pieczęcią  WÓJT GMINY WYDMINY karty. Oddanie głosu następuje poprzez wypełnienie karty do głosowania i wrzucenie jej do zabezpieczonej i ostemplowanej urny.
 3. osoby, które nie wezmą udziału w konsultacjach w trybie określonym w pkt 1 - 2 będą mogły to zrobić w obecności komisji przed siedzibą urzędu gminy podczas dni targowych:
 1. 07 listopada 2019 roku (czwartek),
 2. 14 listopada 2019 roku (czwartek),
 3. 21 listopada 2019 roku (czwartek),
 1. osoby, które nie wezmą udziału w konsultacjach w trybie określonym w pkt 1 - 3 będą mogły to zrobić w dniach od 18 listopada 2019 roku do 22 listopada 2019 roku w godzinach od 08.00 do godziny 15.00 w urzędzie gminy Wydminy, pl. Rynek 1/1 w obecności komisji,
 2. listy potwierdzające udział w konsultacjach i karty do głosowania pracownicy dostarczą do urzędu gminy Wydminy do dnia 22 listopada 2019 roku. Komisja powołana przez Wójta Gminy Wydminy, opróżni urnę, policzy głosy i sporządzi protokół z sołectwa. Protokoły z przeprowadzonych konsultacji zostaną przekazane Sekretarzowi Gminy, który na podstawie protokołów z poszczególnych konsultacji sporządzi protokół końcowy,
 3. w terminie 7 dni od dnia zakończenia konsultacji Wójt Gminy ogłasza na tablicy ogłoszeń urzędu gminy i właściwych jednostek pomocniczych gminy i na stronie internetowej Gminy Wydminy wyniki konsultacji.
2. Wzór listy osób uprawnionych do głosowania stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.
3. Wzór karty do głosowania stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia.
4. Wzór protokołu z przeprowadzonych konsultacji w sołectwie stanowi załącznik nr 4 do zarządzenia,
5. Wzór protokołu końcowego wyników konsultacji stanowi załącznik nr 5 do zarządzenia.
 
            § 3. 1. Do przeprowadzenia konsultacji społecznych powołuję pracowników urzędu gminy Wydminy oraz jednostek organizacyjnych gminy Wydminy na członków Komisji w składzie:
 1. Bazylak Jolanta,
 2. Bereza Jarosław,
 3. Bereza Marlena,
 4. Bereza Milena,
 5. Bereza Piotr,
 6. Chojnowska-Deleżuch Emilia,
 7. Cieśluk Andrzej,
 8. Eustachiewicz Katarzyna,
 9. Frydecka Sonia,
 10. Gajda Roksana,
 11. Gancarz Agnieszka,
 12. Grygiencza Artur,
 13. Grześkowicz Wiesław,
 14. Idek Bolesław,
 15. Jakimowicz Danuta,
 16. Joka Maria,
 17. Kisiel Justyna,
 18. Konopko Jadwiga,
 19. Kulpińska-Mejor Ewa
 20. Lenkiewicz Henryka,
 21. Lenkiewicz Ryszard,
 22. Łabuz Dorota,
 23. Łopuszyńska Zofia,
 24. Monkiewicz Olga,
 25. Niewęgłowska Aneta,
 26. Nowalska Emilia,
 27. Plato Grażyna,
 28. Prystasz Marzena,
 29. Romanowicz Alina,
 30. Romanowska Marzena,
 31. Sadowska Agnieszka,
 32. Sawczuk Robert,
 33. Smykowska Anna,
 34. Sosonowska Elżbieta,
 35. Truchan Krystyna,
 36. Wasilczyk Anna,
 37. Wilgocka Agnieszka,
 38. Witkowska Beata,
 39. Wołoszyn Lucyna,
 40. Zabawska Małgorzata,
 41. Zajączkowska Ewa.
 
            § 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.  
 
            § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Wydminy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-10-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Alina Romanowicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-10-30 11:47:58
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-10-30 11:50:52
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-03-27 07:55:16
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2513 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony