ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Wydminy
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLAkt prawny: 67/2023Drukuj informacjęAkt prawny: 67/2023

Szczegóły informacji

67/2023

Rodzaj: Zarządzenie

Status: Obowiązujący

Sesja: Zarządzenie

Kadencja: 2018-2023

Data podjęcia/podpisania: 2023-09-06

Data wejścia w życie: 06.09.2023

Tytuł aktu:

ZARZĄDZENIE NR 67/2023 Wójta Gminy Wydminy z dnia 06 września 2023 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Programu współpracy Gminy Wydminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok.

Na podstawie:

Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1463), art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2023 roku, poz. 571) oraz Uchwały Nr XLV/184/2013 Rady Gminy Wydminy z dnia 16 maja 2013 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Wydminy zarządzam, co następuje:

Treść:

 
ZARZĄDZENIE NR 67/2023
Wójta Gminy Wydminy
z dnia 06 września 2023 roku
 
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Programu współpracy Gminy Wydminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok.
 
            Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1463), art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2023 roku, poz. 571) oraz Uchwały Nr XLV/184/2013 Rady Gminy Wydminy z dnia 16 maja 2013 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Wydminy zarządzam, co następuje:
 
            § 1.1. Zarządza się przeprowadzenie w okresie od 06 września 2023 roku do dnia 30 września 2023 roku na terenie Gminy Wydminy konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 
                  2. Celem konsultacji jest zebranie propozycji, uwag i opinii dotyczących projektu Programu współpracy Gminy Wydminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok.
 
            § 2.1 Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w formie:
 
1) przyjmowania pisemnych opinii, uwag i wniosków na temat projektu przedmiotowej uchwały na formularzu stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;
2) otwartych spotkań informacyjno-konsultacyjnych z przedstawicielami organizacji pozarządowych.
                  2. Konsultacje zostaną przeprowadzone poprzez:
1) zamieszczenie projektu uchwały w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wydminy bip.wydminy.pl w zakładce organizacje pozarządowe oraz na stronie internetowej Gminy Wydminy www.wydminy.pl w zakładkach organizacje pozarządowe i konsultacje społeczne;
2) udostępnienie projektu uchwały w siedzibie Urzędu Gminy Wydminy (pok. nr 3), w okresie konsultacji w godzinach pracy urzędu;
            3. Formularz, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 można składać w siedzibie Urzędu Gminy Wydminy (pok. nr 3) lub przesłać drogą elektroniczną na adres  promocja@wydminy.pl do dnia 30 września 2023 roku.
 
            § 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Wydminy.
            § 4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Wójt Gminy Wydmin
/-/ mgr inż. Radosław Król

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Wydminy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-09-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Łukasz Augustynowicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-09-06 14:29:54
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Bolesław Idek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-09-06 14:37:25
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Bolesław Idek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-09-14 09:10:58
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
380 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony