ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Wydminy
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLAkt prawny: 72/2023Drukuj informacjęAkt prawny: 72/2023

Szczegóły informacji

72/2023

Rodzaj: Zarządzenie

Status: Obowiązujący

Sesja: Zarządzenie

Kadencja: 2018-2023

Data podjęcia/podpisania: 2023-09-21

Data wejścia w życie: 2023-09-21

Data rozpoczęcia obowiązywania: 2024-02-01

Tytuł aktu:

ZARZĄDZENIE Nr 72/2023 Wójta Gminy Wydminy z dnia 21 września 2023 roku w sprawie określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne stanowiące własność Gminy Wydminy

Na podstawie:

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2023 roku, poz. 40 ze zm.) art. 7, 8 i 8a ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminnym i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2023 roku, poz. 725) oraz § 6 i § 7 załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/25/2022 Rady Gminy Wydminy z dnia 29 marca 2022 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wydminy na lata 2022-2026 opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 4 maja 2022 roku (poz. 2154) zarządzam co następuje:

Treść:

§ 1.1. Ustala się stawkę bazową czynszu z 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w wysokości 3,00 zł.
2. Czynniki podwyższające i obniżające stawkę czynszu określone są w § 7 ust 2 pkt 1 i 2 załączniku nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/25/2022 Rady Gminy Wydminy z dnia 29 marca 2022 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wydminy na lata 2022-2026, stanowiącej załącznik do zarządzenia.
 
§ 2.1. Stawka czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu socjalnego wynosi – 1,05 zł.
2. Do stawki czynszu o której mowa w ust. 1 nie stosuje się § 1 ust. 2 zarządzenia.
 
§ 3. 1. Osoby zajmujące lokal bez tytułu prawnego są obowiązane do dnia opróżnienia lokalu co miesiąc uiszczać odszkodowanie.
2. Odszkodowanie, o którym mowa w ust. 1, odpowiada wysokości czynszu, jaki właściciel mógłby otrzymać z tytułu najmu lokalu. Jeżeli odszkodowanie nie pokrywa poniesionych strat, właściciel może żądać od osoby, o której mowa w ust.1, odszkodowania uzupełniającego.
 
§ 4. W stosunku do obowiązujących umów najmu oraz lokali zajmowanych bezumownie nowe stawki wynikające z niniejszego zarządzenia będą stosowane od dnia 1 lutego 2024 roku.
 
          § 5. Traci moc Zarządzenie Nr 55/2010 Wójta Gminy Wydminy z dnia 10 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne oraz stawek czynszu za lokale socjalne w Gminie Wydminy.
 
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od 1 lutego 2024 roku.
 
Wójt Gminy Wydminy
/-/ mgr inż. Radosław Król

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Wydminy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-09-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Eustachiewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-09-21 11:04:51
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Redaktor Naczelny
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-09-21 11:05:21
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Redaktor Naczelny
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-09-27 10:05:26
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
430 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony