ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Wydminy
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLAkt prawny: 73/2023Drukuj informacjęAkt prawny: 73/2023

Szczegóły informacji

73/2023

Rodzaj: Zarządzenie

Status: Obowiązujący

Sesja: Zarządzenie

Kadencja: 2018-2023

Data podjęcia/podpisania: 2023-09-21

Data wejścia w życie: 2023-09-21

Data rozpoczęcia obowiązywania: 2024-01-01

Tytuł aktu:

ZARZĄDZENIE Nr 73/2023 Wójta Gminy Wydminy z dnia 21 września 2023 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu z tytułu najmu lub dzierżawy nieruchomości komunalnych

Na podstawie:

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) art. 13 ust.1 i art. 25 ust. 1, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2023 roku, poz. 344 ze zm.) oraz § 7 ust. 5 załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/106/2008 Rady Gminy Wydminy z dnia 24 września 2008 roku w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Wydminy opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 08 grudnia 2008 roku (Nr 185, poz. 2715 ze. zm.) zarządzam co następuje:

Treść:

§ 1. 1. Ustala się roczne stawki czynszu dzierżawionego od nieruchomości komunalnych przeznaczonych pod uprawy rolne w wysokości:
1) klasa I do III                         -          0,06 zł/m2,
2) klasa IV                               -          0,05 zł/m2,
3) klasa V                               -           0,04 zł/m2,
4) klasa VI                              -           0,02 zł/m2,
5) Nieużytki – w ewidencji gruntów oznaczone symbolem N oraz rowy oznaczone symbolem W – wolne są od czynszu.
 
§ 2.1. Ustala się stawki czynszu najmu/dzierżawy nieruchomości komunalnych przeznaczonych na:
1) budynki i pomieszczenia garażowe                                                                           – 4,00 zł/m2 miesięcznie;
2) budynki i pomieszczenie gospodarcze                                                                      – 2,00 zł/m2 miesięcznie;
                  3) lokale użytkowe         `                                                                                               – 5,00 zł/m2 miesięcznie;
                  4) nieruchomość zabudowana z przeznaczeniem na
prowadzenie działalności oświatowej, kulturalnej,
sportowo – turystycznej, wychowawczej itp.                                                              – 1,00 zł/m2 miesięcznie;
                  5) grunty pod ogródki przydomowe na potrzeby własne  – 1,00 zł/m2rocznie;
                  6) grunty pod działalność gospodarcza                                                               –1,50 zł/m2 miesięcznie;
                  7) grunty zabudowane i zurbanizowane                                                                – 1,00 zł/m2 – miesięcznie.
2. Ustala się miesięczną stawkę czynszu dzierżawnego za ustawienie tablic reklamowych i bannerów za każdy 1,00 m2 powierzchni tablicy lub banneru     - 25,00 zł/m2.
3. Do dzierżawy gruntów o przeznaczeniu nie wymienionym w ust. 1 stosuje się stawki czynszu odpowiadające najbardziej zbliżonemu przeznaczeniu gruntu.
 
§ 3.W przypadku przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy w drodze przetargu, stawki czynszu określone w § 1 i 2, stanowią podstawę do ustalenia ceny wywoławczej czynszu dzierżawy lub najmu.
§ 4.1. Wszystkie stawki wskazane w niniejszym zarządzeniu są stawkami netto, do których należy doliczyć obowiązujący podatek VAT.
  1. Stawki czynszu dzierżawnego podlegają podwyższeni, co roku o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez Prezesa GUS.
 
§ 5. Traci moc Zarządzenia Wójta Gminy Wydminy Nr 87/2021 Wójta Gminy Wydminy z dnia 13 sierpnia 2021 roku w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu z tytułu najmu lub dzierżawy nieruchomości komunalnych
 
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2024 roku.
 
Wójt Gminy Wydminy
/-/ mgr inż. Radosław Król

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Wydminy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-09-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Eustachiewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-09-21 11:09:57
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Redaktor Naczelny
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-09-21 11:10:01
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Redaktor Naczelny
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-09-27 09:58:25
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
420 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony