ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Wydminy
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLAkt prawny: 74/2023Drukuj informacjęAkt prawny: 74/2023

Szczegóły informacji

74/2023

Rodzaj: Zarządzenie

Status: Obowiązujący

Sesja: Nie dotyczy

Kadencja: 2018-2023

Data podjęcia/podpisania: 2023-09-21

Data wejścia w życie: 2023-09-21

Tytuł aktu:

ZARZĄDZENIE NR 74/2023 Wójta Gminy Wydminy z dnia 21 września 2023 roku w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Treść:

WS.0050.81.2023
S.502.10.2023
 
ZARZĄDZENIE NR 74/2023
Wójta Gminy Wydminy
z dnia 21 września 2023 roku
 
w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463), art. 156 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497) oraz
§ 6 ust. 3 uchwały Nr 63/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 sierpnia 2023 r.  w sprawie warunków oraz sposobu pomocniczego wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r., zarządzam co następuje
 
§1. Powołuje Pana Roberta Sawczuk – zatrudnionego w Centrum Usług Wspólnych w Wydminach na koordynatora gminnego ds. informatyki odpowiedzialnego za szkolenie i wsparcie operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych oraz realizację zadań na obszarze gminy Wydminy w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
 
 
§2. Obowiązki i zadania koordynatora gminnego określa załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
§3. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.
 
§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik Nr 1
 do Zarządzenia Nr 74/2023
Wójta Gminy Wydminy
z dnia 21 września 2023 roku
 
 
Zadania koordynatora gminnego ds. informatyki :
1) Udział w szkoleniu organizowanym przez delegaturę Krajowego Biura Wyborczego, w tym z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej;
2) Wykonanie zadań przewidzianych w harmonogramie testu ogólnokrajowego;
3) Przygotowanie instalacji sprzętu i oprogramowania oraz łącza do publicznej sieci przesyłania danych;
4) Przestrzeganie ustalonych zasad bezpieczeństwa, w szczególności uwierzytelniania dwuskładnikowego przy logowaniu do systemu teleinformatycznego oraz zabezpieczenie sprzętu i systemu teleinformatycznego przed nieuprawnionym dostępem;
5) Znajomość instrukcji obsługi systemu teleinformatycznego;
6) Udział we wprowadzeniu do systemu teleinformatycznego danych wyborców głosujących korespondencyjnie;
7) Udział we wprowadzeniu do systemu teleinformatycznego danych członków (kandydatów na członków) obwodowych komisji wyborczych i aktualizacja ich składów;
8) Udział we wprowadzaniu do systemu teleinformatycznego danych o terminach pierwszych posiedzeń oraz szkoleń obwodowych komisji wyborczych;
9) Nadzór nad operatorami informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych – prowadzenie ewidencji, dystrybucja loginów i haseł oraz szkolenie;
10) Dystrybucja oprogramowania i plików definicyjnych z danymi wyborczymi dla obwodów offline;
11) Zgłaszanie uwag dotyczących działania systemu teleinformatycznego oraz meldunków o gotowości do wyborów delegaturze Krajowego Biura Wyborczego;
12) Przygotowanie szablonów formularzy protokołów głosowania w obwodzie z właściwymi danymi (wykorzystywanych jako projekty protokołów głosowania, bądź jako protokoły w sytuacji problemów z systemem teleinformatycznym);
13) Przekazanie operatorom informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych nośników informatycznych, na których powinni oni zapisać pliki z protokołami głosowania w obwodzie, jeżeli nie zostaną przesłane za pomocą sieci elektronicznego przekazywania danych;
14) Nadzór nad wprowadzaniem do systemu teleinformatycznego danych o liczbie osób ujętych w spisie wyborców oraz o liczbie kart do głosowania wydanych w trakcie głosowania (frekwencji) oraz danych z protokołów głosowania w obwodzie;
15) Potwierdzenie zgodności danych elektronicznych otrzymanych z obwodowej komisji wyborczej z danymi z kopii protokołów głosowania przekazanych przez  obwodową komisję wyborczą;
16) W sytuacji awaryjnej - zapewnienie możliwości wprowadzenia danych do systemu teleinformatycznego za operatorów obwodowych komisji wyborczych, który z różnych przyczyn nie mogli tego dokonać;
17) Sygnalizowanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych istotnych ostrzeżeń oraz niezgodności liczb w protokołach głosowania w obwodzie.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Wydminy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-09-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Alina Romanowicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-09-26 12:18:56
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-09-26 12:19:21
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-09-26 12:19:21
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
435 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony