ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Wydminy
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLAkt prawny: 77/2023Drukuj informacjęAkt prawny: 77/2023

Szczegóły informacji

77/2023

Rodzaj: Zarządzenie

Status: Obowiązujący

Sesja: Nie dotyczy

Kadencja: 2018-2023

Data podjęcia/podpisania: 2023-09-28

Data wejścia w życie: 2023-09-28

Tytuł aktu:

ZARZĄDZENIE Nr 77/2023 Wójta Gminy Wydminy z dnia 28 września 2023 roku w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w gminie Wydminy w wyborach w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Referendum Ogólnokrajowego zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku

Treść:

WS.0050.84.2023
 
ZARZĄDZENIE Nr 77/2023
Wójta Gminy Wydminy
z dnia 28 września 2023 roku 
 
w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w gminie Wydminy w wyborach w wyborach  do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Referendum Ogólnokrajowego zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463), art. 156 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497) oraz
§ 6 ust. 1 uchwały Nr 63/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 sierpnia 2023 r.  w sprawie warunków oraz sposobu pomocniczego wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r., zarządzam co następuje 
§1. Powołuję na stanowisko operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Referendum Ogólnokrajowego zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku w następującym składzie:
 1. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Gawlikach Wielkich – Magdalena Majcher
 2. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Orłowie – Rafał Romanowicz
 3. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Talkach – Sandra Augustynowicz
 4. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Wydminach – Grzegorz Caryk
 5. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5 w Wydminach – Paweł Dziki
 6. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6 w Zelkach – Ewa Thomas
 7. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 7 w Siedliskach - Paweł Karolczuk
 8. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 8 w Mazuchówce – Łukasz Augustynowicz
 9. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 9 w Sucholaskach – Bolesław Idek
 10. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 10 w Wydminach ( DPS) – Anna Michno
 
§2. 1. Obowiązki i zadania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych określa załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 2. Funkcja Operatora pełniona będzie do czasu zakończenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Referendum Ogólnokrajowego zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku
 
§3. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.
            §4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania
                                                                                                                                                                                              
 
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 77/2023
Wójta Gminy Wydminy
z dnia 28 września 2023 roku
 
Zadania operatora informatycznej obsługi obwodowej komisji wyborczej:

1) udział w szkoleniu z zakresu obsługi systemu teleinformatycznego organizowanym przez koordynatora gminnego ds. informatyki;
2) wykonanie zadań przewidzianych w harmonogramie testu ogólnokrajowego – jeśli będzie on zakładał udział wyznaczonych operatorów;
3) odbiór loginu i hasła służącego do logowania się do systemu teleinformatycznego;
4) przestrzeganie ustalonych zasad bezpieczeństwa;
5) znajomość instrukcji obsługi systemu teleinformatycznego;
6) przygotowanie i sprawdzenie stanowiska komputerowego w zakresie konfiguracji dostępu do publicznej sieci przesyłania danych i zainstalowanego oprogramowania;
7) zabezpieczenie sprzętu i systemu teleinformatycznego przed nieuprawnionym dostępem;
8) ustalenie z przewodniczącym obwodowej komisji wyborczej harmonogramu pracy w dniu głosowania;
9) przekazanie, w trakcie głosowania, danych o liczbie osób ujętych w spisie wyborców oraz o liczbie wydanych kart do głosowania (frekwencji), zgodnie z wytycznymi wskazanymi w odrębnej uchwale Państwowej Komisji Wyborczej;
10) wprowadzenie wszystkich danych zawartych w projektach protokołów głosowania w obwodzie w obecności członków obwodowej komisji wyborczej;
11) umożliwienie wydruku projektów protokołów głosowania w obwodzie z ewentualnym zestawieniem błędów oraz raportem ostrzeżeń, ułatwiającymi sprawdzenie zgodności arytmetycznej poprawności ustalenia wyników głosowania w obwodzie;
12) sygnalizowanie przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej ostrzeżeń oraz niezgodności liczb w projektach protokołów głosowania w obwodzie;
13) wprowadzenie danych z podpisanych protokołów głosowania w obwodzie do sieci elektronicznego przekazywania danych;
14) zapisanie danych z protokołu głosowania w obwodzie w postaci pliku na elektronicznym nośniku danych, w przypadku braku możliwości wprowadzenia danych do sieci elektronicznego przekazywania danych;
15) przekazanie komisji wydruków z systemu teleinformatycznego
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Wydminy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-09-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Alina Romanowicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-10-31 14:45:01
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-10-31 14:45:16
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-10-31 14:45:29
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
285 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony