ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Wydminy
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 11
Data podjęcia
2024-01-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 8/2024 Wójta Gminy Wydminy z dnia 30 stycznia 2024 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2024
Nr aktu prawnego
8/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2024-01-24
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 7/2024 Wójta Gminy Wydminy z dnia 24 stycznia 2024 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli zbiorników bezodpływowych nieczystości ciekłych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wydminy i planu kontroli na 2024 rok.
Nr aktu prawnego
7/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2024-01-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE Nr 6/2024 Wójta Gminy Wydminy z dnia 22 stycznia 2024 roku w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
Nr aktu prawnego
6/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2024-01-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 5/2024 Wójta Gminy Wydminy z dnia 22 stycznia 2024 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku.
Nr aktu prawnego
5/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2024-01-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 4/2024 Wójta Gminy Wydminy z dnia 17 stycznia 2024 roku w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Wydminy w 2024 roku.
Nr aktu prawnego
4/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2024-01-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE Nr 3/2024 Wójta Gminy Wydminy z dnia 17 stycznia 2024 roku w sprawie regulaminu pracy komisji i oceny wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Wydminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze gminy Wydminy.
Nr aktu prawnego
3/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2024-01-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 2/2024 Wójta Gminy Wydminy z dnia 17 stycznia 2024 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Wydminy w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Wydminach oraz nadania jej Statutu.
Nr aktu prawnego
2/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2024-01-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 1/2024 Wójta Gminy Wydminy z dnia 02 stycznia 2024 roku w sprawie: ustalenia dodatkowego dnia wolnego dla pracowników Urzędu Gminy Wydminy.
Nr aktu prawnego
1/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2023-12-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 105/2023 Wójta Gminy Wydminy z dnia 18 grudnia 2023r. w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy Wydminy do prowadzenia określonych spraw Gminy Wydminy
Nr aktu prawnego
105/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2023-12-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE Nr 104/2023 Wójta Gminy Wydminy z dnia 15 grudnia 2023 roku w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
Nr aktu prawnego
104/2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji