ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLAkt prawny: 68/2016Drukuj informacjęAkt prawny: 68/2016

Szczegóły informacji

68/2016

Rodzaj: Zarządzenie

Status: Obowiązujący

Sesja: Nie dotyczy

Kadencja: 2014-2018

Data wejścia w życie: 2016-08-09

Data podjęcia/podpisania: 2016-08-09

Data rozpoczęcia obowiązywania: 2016-08-09

Tytuł aktu:

W sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Wydminy w sprawie zmiany statutów sołectwom położonym na terenie gminy Wydminy.

Na podstawie:

SO.0050.85.2016      
ZARZĄDZENIE NR 68/2016
Wójta Gminy Wydminy

z dnia 09 sierpnia 2016 roku
 
w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Wydminy w sprawie zmiany statutów sołectwom położonym na terenie gminy  Wydminy.
            Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz Uchwały Nr XLV/184/2013 Rady Gminy Wydminy z dnia 16 maj 2016 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Wydminy (Dz.Urz.Warmi. z 2013 poz. 2223) Wójt Gminy Wydminy zarządza, co następuje:
            § 1. 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne w sprawie zmiany statutów sołectwom położonym na terenie Gminy Wydminy:
Sołectwu Berkowo, Sołectwu Biała Giżycka, Sołectwu Cybulki, Sołectwu Czarnówka, Sołectwu Dudka, Sołectwu Gajrowskie, Sołectwu Gawliki Małe, Sołectwu Gawliki Wielkie, Sołectwu Grądzkie, Sołectwu Hejbuty, Sołectwu Malinka, Sołectwu Mazuchówka, Sołectwu Okrągłe, Sołectwu Orłowo, Sołectwu Pańska Wola, Sołectwu Pamry, Sołectwu Pietrasze, Sołectwu Radzie, Sołectwu Ranty, Sołectwu Siedliska, Sołectwu Siemionki, Sołectwu Sucholaski, Sołectwu Szczepanki, Sołectwu Szczybały Orłowskie, Sołectwu Talki, Sołectwu Wężówka, Sołectwu Wydminy, Sołectwu Zelki.
            2. Celem konsultacji jest zebranie opinii mieszkańców na temat zapisów projektu uchwały w sprawie zmiany statutów sołectwom położonym na terenie Gminy Wydminy.
 
            § 2. 1. Konsultacje przeprowadzone będą w terminie od 09 sierpnia do 22 sierpnia 2016 r. w granicach administracyjnych sołectw o których mowa w ust.1 § 1.
            2. Konsultacje przeprowadzane będą w formie:
1) przyjmowania pisemnych opinii i wniosków dotyczących treści projektu uchwały w sprawie zmiany statutów sołectwom wymienionym w  ust.1 § 1.
            § 3.  Konsultacje polegać będą na :
1) udostępnieniu mieszkańcom treści projektów statutów sołectw w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wydminy www.bip.wydminy.pl w zakładce Sołectwa oraz na stronie internetowej Gminy Wydminy www.wydminy.pl w zakładce KONSULTACJE SPOŁECZNE
2) wyłożeniu projektów statutów w okresie konsultacji u Sołtysów w poszczególnych Sołectwach, celem udostępnienia ich mieszkańcom i zgłaszania pisemnych opinii, uwag         i wniosków;
3) wyłożeniu projektów statutów w Urzędzie Gminy Wydminy (pok. 5, pok. 23), w dniach               i godzinach urzędowania, celem udostępnienia ich mieszkańcom i zgłaszania opinii, uwag                i wniosków;
            § 4. 1. Wnioski i opinie mieszkańców, należy składać w terminie do 22 sierpnia 2016 r. na formularzu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia:
1) poprzez złożenie w Sekretariacie Urzędu Gminy Wydminy;
2) poprzez przesłanie skanu wypełnionego formularza drogą elektroniczną na adres: sekretariat@ug-wydminy.pl.
2. Wzór formularza, o którym mowa w ust.1 zamieszczony zostanie na stronie internetowej Gminy Wydminy www.wydminy.pl w zakładce KONSULTACJE SPOŁECZNE oraz dostępny będzie w miejscach wskazanych w § 3 pkt 2 i 3.
 
            § 5. 1. Po upływie terminu, o którym mowa w § 4 ust. 1 wszystkie złożone wnioski zostaną przeanalizowane oraz przygotowane zostaną ewentualne poprawki do projektu uchwały w sprawie zmiany statutów sołectwom położonym na terenie Gminy Wydminy
            2. Wyniki konsultacji mają charakter opiniodawczy i nie będą wiążące dla organów Gminy.
            3. Opinie, uwagi i wnioski dotyczące projektów statutów sołectw zostaną przedstawione na komisjach i sesji Rady Gminy Wydminy.
 
            § 6.  Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Wydminy.
            § 7.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega:
1) zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy  Wydminy www.bip.wydminy.pl,
2) wywieszeniu na tablicy w Urzędzie Gminy,
3) wywieszeniu na tablicach ogłoszeń Sołectw.
 
 
 Wójt Gminy Wydminy
 
 (-) Radosław Król

Załączniki

  • zał 1 (DOC, 43 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2016-08-09 14:52:43 | Data wytworzenia informacji: 2016-08-09

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Wydminy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Alina Romanowicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-08-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Alina Romanowicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-08-09 14:50:41
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-08-09 14:53:01
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-10-14 11:00:10
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
968 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony