ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLAkt prawny: 71/2016Drukuj informacjęAkt prawny: 71/2016

Szczegóły informacji

71/2016

Rodzaj: Zarządzenie

Status: Obowiązujący

Sesja: Nie dotyczy

Kadencja: 2014-2018

Data wejścia w życie: 2016-08-26

Data podjęcia/podpisania: 2016-08-26

Data rozpoczęcia obowiązywania: 2016-08-26

Tytuł aktu:

W sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Wydminy w zakresie wniosku o nadaniu miejscowości Wydminy statusu miasta

Na podstawie:

SO.0050.91.2016
ZARZĄDZENIE NR 71/2016
Wójta Gminy Wydminy
z dnia 26 sierpnia 2016 roku
 
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Wydminy w zakresie wniosku o nadaniu miejscowości Wydminy statusu miasta
 
            Na podstawie art. 5a ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jedn. Dz. U. z 2016 poz. 446 ) oraz § 1 Uchwały Nr XLV/184/2013 Rady Gminy Wydminy z dnia 16 maja 2013 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Wydminy zarządzam, co następuje: 
 
            § 1. 1. Przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami Gminy Wydminy, których przedmiotem jest wniosek o nadanie miejscowości Wydminy statusu miasta.
            2. Terytorialny zasięg konsultacji obejmuje całą gminę Wydminy. 
 
            § 2. Konsultacje zostaną przeprowadzone w następujący sposób:
1) komisja powołana przez Wójta Gminy Wydminy na Zebraniach Wiejskich w dniach od 27 sierpnia 2016 roku do dnia 31 września 2016 roku zada pytanie mieszkańcom: „Czy chce Pan/Pani wziąć udział w konsultacjach społecznych dotyczących wniosku o nadaniu miejscowości Wydminy statusu miasta",
2) w przypadku twierdzącej odpowiedzi na pytanie określone w pkt 1 mieszkaniec gminy składa podpis na liście, gdzie oświadcza, iż jest osobą uprawnioną do głosowania, wzór listy stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia,  jak również potwierdza odbiór karty do głosowania, wzór karty do głosowania stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia,
3) karta do głosowania opieczętowana, zostaje wrzucona do zabezpieczonej i ostemplowanej pieczęcią WÓJT GMINY WYDMINY urny,
4) na koniec konsultacji komisja powołana przez Wójta Gminy Wydminy, opróżnia urnę, liczy głosy i sporządza protokół, wzór protokołu stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia,  
5) osoby, które nie wezmą udziału w konsultacjach w trybie określonym w pkt 1 - 3 będą mogły to zrobić w dniach od 03 października 2016 roku do 14 października 2016 roku w godzinach pracy Urzędu Gminy Wydminy od godziny 08.00 do godziny 16.00 w poniedziałki, od 07.00 do 15.00 od wtorku do piątku w Urzędzie Gminy Wydminy, pl. Rynek 1/1 pokój nr 23 (sekretariat) w obecności członka Komisji powołanej w składzie:
  1. Emilia Chojnowska,
  2. Anna Smykowska,
  3. Katarzyna Eustachiewicz,
6) listy potwierdzające udział w konsultacjach, karty do głosowania oraz protokoły z przeprowadzonych konsultacji zostaną przekazane Sekretarzowi Gminy, który na podstawie protokołów z poszczególnych konsultacji sporządzi protokół końcowy, wzór protokołu stanowi załącznik nr 4 do zarządzenia,
7) Wójt Gminy na podstawie końcowego protokołu Sekretarza Gminy ogłasza na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i właściwych jednostek pomocniczych gminy oraz na stronie internetowej Gminy Wydminy wyniki konsultacji w terminie 14 dni od dnia ich zakończenia.
 
            § 3. 1. Do przeprowadzenia konsultacji powołuję członków Komisji w składzie:
1) Sołtysów sołectw gminy Wydminy:
  1. Sołtys sołectwa Berkowo - Rynkowska Ewa,
  2. Sołtys sołectwa Biała Giżycka - Kowalczyk Wiera,
  3. Sołtys sołectwa Cybulki - Sawczuk Stefan,
  4. Sołtys sołectwa Czarnówka - Turkowski Krzysztof,
  5. Sołtys sołectwa Dudka – Karczewski Jan,
  6. Sołtys sołectwa Gajrowskie - Łukaszczuk Tadeusz,
  7. Sołtys sołectwa Gawliki Małe - Szpak Adam,
  8. Sołtys sołectwa Gawliki Wielkie - Herbszt Mateusz,
  9. Sołtys sołectwa Grądzkie - Konopko Marek,
  10. Sołtys sołectwa Hejbuty - Adameczek Bożena,
  11. Sołtys sołectwa Malinka - Piątkowska Anna,
  12. Sołtys sołectwa Mazuchówka - Ordowska Justyna,
  13. Sołtys sołectwa Okrągłe - Opar Mikołaj,
  14. Sołtys sołectwa Orłowo - Herbich Jolanta,
  15. Sołtys sołectwa Pamry - Rutkowska Alina,
  16. Sołtys sołectwa Pańska Wola – Sidorowicz Barbara,
  17. Sołtys sołectwa Pietrasze - Sudnik Eugeniusz,
  18. Sołtys sołectwa Radzie - Wójtowicz Paweł,
  19. Sołtys sołectwa Siedliska - Pudłowska Elżbieta,
  20. Sołtys sołectwa Siemionki - Puchalski Mariusz,
  21. Sołtys sołectwa Sucholaski – Cebula Mieczysław,
  22. Sołtys sołectwa Szczepanki – Gajda Irena,
  23. Sołtys sołectwa Szczybały Orłowskie - Naszkiewicz Hubert,
  24. Sołtys sołectwa Talki - Kulpińska – Mejor Ewa,
  25. Sołtys sołectwa Wężówka - Sawoń Dariusz,
  26. Sołtys sołectwa Zelki - Samiło Jan,
2) pracowników urzędu gminy Wydminy:
  1. Bereza Jarosław,
  2. Bereza Piotr,
  3. Chojnowska Emilia,
  4. Eustachiewicz Katarzyna,
  5. Grześkowicz Wiesław,
  6. Idek Bolesław,
  7. Kruniewicz Piotr,
  8. Sawczuk Robert,
  9. Smykowska Anna,
  10. Zabawska Małgorzata.
 
            § 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.  
 
            § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Wójt Gminy Wydminy
/-/ Radosław Król

Załączniki

  • zal1 (ODT, 9 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2016-08-26 18:42:09 | Data wytworzenia informacji: 2016-08-26
  • zal2 (ODT, 152.8 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2016-08-26 18:44:12 | Data wytworzenia informacji: 2016-08-26
  • zal3 (ODT, 7.7 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2016-08-26 18:49:01 | Data wytworzenia informacji: 2016-08-26
  • zal4 (ODT, 12.8 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2016-08-26 18:50:52 | Data wytworzenia informacji: 2016-08-26

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Wydminy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Alina Romanowicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-08-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Alina Romanowicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-08-26 18:38:12
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-08-26 18:51:04
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-08-26 18:51:04
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1028 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony