ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Wydminy
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 81
Data podjęcia
2023-09-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE Nr 77/2023 Wójta Gminy Wydminy z dnia 28 września 2023 roku w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w gminie Wydminy w wyborach w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Referendum Ogólnokrajowego zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku
Nr aktu prawnego
77/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 82
Data podjęcia
2023-09-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 76/2023 Wójta Gminy Wydminy z dnia 29 września 2023 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków położonych na nieruchomościach położonych na terenie Gminy Wydminy
Nr aktu prawnego
76/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 83
Data podjęcia
2023-09-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 74/2023 Wójta Gminy Wydminy z dnia 21 września 2023 roku w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
Nr aktu prawnego
74/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 84
Data podjęcia
2023-09-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE Nr 73/2023 Wójta Gminy Wydminy z dnia 21 września 2023 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu z tytułu najmu lub dzierżawy nieruchomości komunalnych
Nr aktu prawnego
73/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 85
Data podjęcia
2023-09-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE Nr 72/2023 Wójta Gminy Wydminy z dnia 21 września 2023 roku w sprawie określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne stanowiące własność Gminy Wydminy
Nr aktu prawnego
72/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 86
Data podjęcia
2023-09-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE Nr 71/2023 Wójta Gminy Wydminy z dnia 21 września 2023 roku w sprawie organizacji i funkcjonowania sytemu stałych dyżurów w Gminie Wydminy na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa.
Nr aktu prawnego
71/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 87
Data podjęcia
2023-09-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 70/2023 Wójta Gminy Wydminy z dnia 21 września 2023 roku w sprawie szczegółowych zasad planowania, organizowania i prowadzenia kontroli realizacji zadań obronnych na terenie Gminy Wydminy
Nr aktu prawnego
70/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 88
Data podjęcia
2023-09-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE Nr 69/2023 Wójta Gminy Wydminy z dnia 14 września 2023 roku w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
Nr aktu prawnego
69/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 89
Data podjęcia
2023-09-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE Nr 68/2023 Wójta Gminy Wydminy z dnia 13 września 2023 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowywania i przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2 400 000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Wydminy i spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań w 2023 roku” oraz ustalenia Regulaminu pracy Komisji Przetargowej.
Nr aktu prawnego
68/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 90
Data podjęcia
2023-09-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 67/2023 Wójta Gminy Wydminy z dnia 06 września 2023 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Programu współpracy Gminy Wydminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok.
Nr aktu prawnego
67/2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji