ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2023-01-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 9/2023 Wójta Gminy Wydminy z dnia 20 stycznia 2023 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 118/2022 z dnia 27 grudnia 2022 roku w sprawie ogłoszenia naboru wniosków dla osób zainteresowanych zawarciem umowy najmu lokalu mieszkalnego (jedno-, dwu- lub trzypokojowego) budowanego przy ul. Dworcowej w Wydminach przez SIM KZN-Północ Sp. z o. o. z siedzibą w Olsztynie.
Nr aktu prawnego
9/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2023-01-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 8/2023 Wójta Gminy Wydminy z dnia 20 stycznia 2023 roku w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Wydminy w 2023 roku.
Nr aktu prawnego
8/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2023-01-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 7/2023 Wójta Gminy Wydminy z dnia 20 stycznia 2023 roku w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku.
Nr aktu prawnego
7/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2023-01-11
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE Nr 5/2023 Wójta Gminy Wydminy z dnia 11 stycznia 2023 roku w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
Nr aktu prawnego
5/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2023-01-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE Nr 3/2023 Wójta Gminy Wydminy z dnia 02 stycznia 2023 w sprawie wprowadzenia zmian w składzie osobowym Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Wydminach oraz wskazania aktualnego składu osobowego uwzględniającego przedmiotowe zmiany.
Nr aktu prawnego
3/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2023-01-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE Nr 2/2023 Wójta Gminy Wydminy z dnia 02 stycznia 2023r. w sprawie powołania zespołu do spraw opracowania diagnozy potrzeb i potencjału wspólnoty samorządowej w zakresie usług społecznych
Nr aktu prawnego
2/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2023-01-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE Nr 1/2023 Wójta Gminy Wydminy z dnia 02 stycznia 2023 w sprawie powołania zespołu do spraw opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wydminy w latach 2024-2034
Nr aktu prawnego
1/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2022-12-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE Nr 121/2022 Wójta Gminy Wydminy z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie powołania na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Wydminach
Nr aktu prawnego
121/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2022-12-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 120/2022 Wójta Gminy Wydminy z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022
Nr aktu prawnego
120/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2022-12-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku.
Nr aktu prawnego
119/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji