ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2022-09-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 85/2022 Wójta Gminy Wydminy z dnia 20 września 2022 r. w sprawie upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych bez wydawania w tych sprawach decyzji
Nr aktu prawnego
85/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2022-09-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 84/2022 Wójta Gminy Wydminy z dnia 20 września 2022 r. w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych, a także do wydawania w tych sprawach decyzji.
Nr aktu prawnego
84/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2022-09-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 82/2022 Wójta Gminy Wydminy z dnia 9 września 2022 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Programu współpracy Gminy Wydminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok.
Nr aktu prawnego
82/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2022-09-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE Nr 81/2022 Wójta Gminy Wydminy z dnia 1 września 2022r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach do prowadzenia postępowań oraz do wydawania zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Nr aktu prawnego
81/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2022-09-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE Nr 80/2022 Wójta Gminy Wydminy z dnia 1 września 2022 r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach do prowadzenia postępowań w sprawie przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania dodatku osłonowego bez wydawania w tych sprawach decyzji
Nr aktu prawnego
80/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2022-09-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE Nr 79/2022 Wójta Gminy Wydminy z dnia 1 września 2022 r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach do prowadzenia postępowań w sprawie przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania dodatku węglowego bez wydawania w tych sprawach decyzji
Nr aktu prawnego
79/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2022-09-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE Nr 78/2022 Wójta Gminy Wydminy z dnia 01 września 2022 r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach do prowadzenia postępowań w sprawach o zasiłki dla opiekunów.
Nr aktu prawnego
78/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2022-09-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE Nr 77/2022 Wójta Gminy Wydminy z dnia 01 września 2022r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania bez wydawania w tych sprawach decyzji oraz do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego bez wydawania w tych sprawach decyzji, przekazywania do biura informacji gospodarczej w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
Nr aktu prawnego
77/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2022-09-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE Nr 76/2022 Wójta Gminy Wydminy z dnia 01 września 2022r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu świadczeń rodzinnych bez wydawania w tych sprawach decyzji
Nr aktu prawnego
76/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2022-09-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE Nr 75/2022 Wójta Gminy Wydminy z dnia 01 września 2022r. w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach do prowadzenia postępowań w sprawach o jednorazowe świadczenia o których mowa w art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”
Nr aktu prawnego
75/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji