ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Wydminy
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Strona główna

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 71
Data podjęcia
2023-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LI/387/2023 RADY GMINY WYDMINY z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wydminy na 2023r.
Nr aktu prawnego
LI/387/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 72
Data podjęcia
2023-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LI/386/2023 RADY GMINY WYDMINY z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na współpracę ze społecznościami lokalnymi innych państw oraz organizację pobytu letniego dzieci i młodzieży z Obwodu Rówieńskiego (Ukraina)
Nr aktu prawnego
LI/386/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 73
Data podjęcia
2023-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LI/385/2023 RADY GMINY WYDMINY z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie podpisania umowy partnerskiej z miastem Ukmerge (Litwa)
Nr aktu prawnego
LI/385/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 74
Data podjęcia
2023-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LI/384/2023 RADY GMINY WYDMINY z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Wydminach
Nr aktu prawnego
LI/384/2023
Status
Obowiązujący - rozstrzygnięcie nadzorcze
Lp: 75
Data podjęcia
2023-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LI/383/2023 RADY GMINY WYDMINY z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Cmentarzy Komunalnych Gminy Wydminy
Nr aktu prawnego
LI/383/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 76
Data podjęcia
2023-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LI/382/2023 RADY GMINY WYDMINY z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie podziału Sołectwa Orłowo na Sołectwo Łękuk Mały i Sołectwo Orłowo oraz nadania statutu Sołectwa Łękuk Mały
Nr aktu prawnego
LI/382/2023
Status
Obowiązujący - rozstrzygnięcie nadzorcze
Lp: 77
Data podjęcia
2023-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LI/381/2023 RADY GMINY WYDMINY z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek dziennych opłaty targowej, zwolnień, poboru opłaty w drodze inkasa oraz określenia wynagrodzenia za inkaso
Nr aktu prawnego
LI/381/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 78
Data podjęcia
2023-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LI/380/2023 RADY GMINY WYDMINY z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wydminy na 2023r.
Nr aktu prawnego
LI/380/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 79
Data podjęcia
2023-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LI/379/2023 RADY GMINY WYDMINY z dnia 29 czerwca 2023r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wydminy na lata 2023 - 2040.
Nr aktu prawnego
LI/379/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 80
Data podjęcia
2023-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LI/378/2023 RADY GMINY WYDMINY z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wydminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok
Nr aktu prawnego
LI/378/2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji