ˆ

Strona główna

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2022-11-14
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE Nr 99/2022 Wójta Gminy Wydminy z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku elektrycznego, a także do wydawania w tych sprawach decyzji.
Nr aktu prawnego
99/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2022-11-02
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XLIV/326/2022 RADY GMINY WYDMINY z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia petycji dotyczącej utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy.
Nr aktu prawnego
XLIV/326/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2022-11-02
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XLIV/325/2022 RADY GMINY WYDMINY z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora ZSO w Wydminach
Nr aktu prawnego
XLIV/325/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2022-11-02
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XLIV/324/2022 RADY GMINY WYDMINY z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wydminy w 2022 roku".
Nr aktu prawnego
XLIV/324/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2022-11-02
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XLIV/323/2022 RADY GMINY WYDMINY z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego przejęcia przez Gminę Wydminy zadań Gminy Ełk z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego.
Nr aktu prawnego
XLIV/323/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2022-11-02
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XLIV/322/2022 RADY GMINY WYDMINY z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego przejęcia przez Gminę Wydminy zadań Gminy Orzysz z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego
Nr aktu prawnego
XLIV/322/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2022-11-02
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XLIV/321/2022 RADY GMINY WYDMINY z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wydminy”
Nr aktu prawnego
XLIV/321/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2022-11-02
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XLIV/320/2022 RADY GMINY WYDMINY z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok.
Nr aktu prawnego
XLIV/320/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2022-11-02
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XLIV/319/2022 RADY GMINY WYDMINY z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia regulaminu targowiska gminnego „Mój Rynek” w Wydminach
Nr aktu prawnego
XLIV/319/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2022-11-02
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XLIV/318/2022 RADY GMINY WYDMINY z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek dziennych opłaty targowej, zwolnień, poboru opłaty w drodze inkasa oraz określenia wynagrodzenia za inkaso
Nr aktu prawnego
XLIV/318/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji