ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Wydminy
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLAkt prawny: 96/2023Drukuj informacjęAkt prawny: 96/2023

Szczegóły informacji

96/2023

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Rodzaj: Zarządzenie

Status: Obowiązujący

Sesja: Nie dotyczy

Kadencja: 2018-2023

Data podjęcia/podpisania: 2023-11-29

Data wejścia w życie: 2023-11-29

Tytuł aktu:

ZARZĄDZENIE Nr 96/2023 Wójta Gminy Wydminy z dnia 29 listopada 2023 roku w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia z tego tytułu udziałów w Spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN – Północ Spółka z o.o. z siedzibą w Olsztynie

Treść:

 
WS.0050.105.2023
 
 
ZARZĄDZENIE Nr 96/2023
Wójta Gminy Wydminy
z dnia 29 listopada 2023 roku
 
w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia z tego tytułu udziałów w Spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN – Północ Spółka z o.o. z siedzibą w Olsztynie
 
            Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2023 roku, poz. 40 ze zm.), oraz § 1 ust. 2 i § 2 ust. 1 pkt 1 uchwały Nr VI/41/2019 Rady Gminy Wydminy z dnia 20 marca 2019 roku w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji spółek prawa handlowego przez Wójta Gminy Wydminy opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 13 maja 2019 roku, poz. 2453 zarządzam co następuje:
 
§ 1. Wnieść wkład pieniężny w wysokości 3 387 762,23 złotych (słownie złotych: trzy miliony trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa i 23/100) do spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN- Północ Spółka z o.o. z siedzibą w Olsztynie. Kwota pochodzi ze środków otrzymanych z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat.
 
§ 2. W zamian za wniesienie wkładu pieniężnego określonego w § 1 Gmina Wydminy obejmuje 67 755,00 (słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt pięć złotych 00/100) udziałów w kapitale zakładowym spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN-Północ Spółka z o.o. z siedzibą w Olsztynie wartości nominalnej po 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) za każdy udział, to jest o łącznej wartości nominalnej 3 387 750,00 zł (słownie: trzy miliony trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100). Przy czym nadwyżka wartości wkładu w stosunku do sumy wartości nominalnej udziałów obejmowanych w zamian za ten wkład, wynoszący 12,23 zł (słownie: dwanaście złotych /100) zostaje przekazana na kapitał zapasowy Spółki.
 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
Wójt Gminy Wydminy
/-/ mgr inż. Radosław Król
 
« powrót do poprzedniej strony