ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Wydminy
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLAkt prawny: 95/2023Drukuj informacjęAkt prawny: 95/2023

Szczegóły informacji

95/2023

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Rodzaj: Zarządzenie

Status: Obowiązujący

Sesja: Zarządzenie

Kadencja: 2018-2023

Data podjęcia/podpisania: 2023-11-29

Data wejścia w życie: 2023-11-29

Tytuł aktu:

ZARZĄDZENIE Nr 95/2023 Wójta Gminy Wydminy z dnia 29 listopada 2023 roku w sprawie wniesienie wkładu pieniężnego w Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Zieleni sp. z o.o. w Wydminach i objęcia z tego tytułu udziałów.

Na podstawie:

            Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2023 roku, poz. 40 ze zm.), oraz § 1 ust. 2 i § 2 ust. 1 pkt 1 uchwały Nr VI/41/2019 Rady Gminy Wydminy z dnia 20 marca 2019 roku w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji spółek prawa handlowego przez Wójta Gminy Wydminy opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 13 maja 2019 roku, poz. 2453 zarządzam co następuje:

Treść:

§ 1.Wnieść wkład pieniężny w wysokości 110 000,00 (słownie: sto dziesięć tysięcy złotych 00/100) do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Zieleni sp. z o.o. w Wydminach.
 
§ 2. W zamian za wniesienie wkładu pieniężnego określonego w § 1 Gmina Wydminy obejmuje 1 100 (słownie: tysiąc sto) udziałów w kapitale zakładowym Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Zieleni sp. z o.o. w Wydminach o wartości nominalnej po 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100) za każdy udział, to jest o łącznej wartości nominalnej 110 000,00 zł (słownie: sto dziesięć tysięcy złotych 00/100).
 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Wydminy
/-/ mgr inż. Radosław Król
« powrót do poprzedniej strony