ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Wydminy
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLAkt prawny: 7/2024Drukuj informacjęAkt prawny: 7/2024

Szczegóły informacji

7/2024

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Rodzaj: Zarządzenie

Status: Obowiązujący

Sesja: Nie dotyczy

Kadencja: 2018-2024

Data podjęcia/podpisania: 2024-01-24

Data wejścia w życie: 2024-01-24

Tytuł aktu:

ZARZĄDZENIE NR 7/2024 Wójta Gminy Wydminy z dnia 24 stycznia 2024 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli zbiorników bezodpływowych nieczystości ciekłych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wydminy i planu kontroli na 2024 rok.

Treść:

WS.0050.11.2024
 
 
 
 
ZARZĄDZENIE NR 7/2024
Wójta Gminy Wydminy
z dnia 24 stycznia 2024 roku
 
w sprawie przeprowadzenia kontroli zbiorników bezodpływowych nieczystości ciekłych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wydminy i planu kontroli na 2024 rok.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 40.) oraz art. 6 ust. 5a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 ze zm.) oraz Zarządzenia nr 76/2023 Wójta Gminy Wydminy z dnia 29 września 2023 r. zarządzam co następuje:
§1. Zarządza się przeprowadzenie kontroli zbiorników bezodpływowych nieczystości ciekłych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wydminy zgodnie z planem kontroli stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§2. Realizację niniejszego Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Komunalnego w Urzędzie Gminy Wydminy.
§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony