Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Wydminy
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Uchwały Rady Gminy

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1691
Data podjęcia
2012-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok.
Nr aktu prawnego
XL/163/2012
Status
Zmieniony
Lp: 1692
Data podjęcia
2012-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Nr aktu prawnego
XL/162/2012
Status
Obowiązujący
Lp: 1693
Data podjęcia
2012-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie podziału gminy Wydminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
Nr aktu prawnego
XL/161/2012
Status
Zmieniony
Lp: 1694
Data podjęcia
2012-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie Gminy Wydminy na 2012 r.
Nr aktu prawnego
XL/160/2012
Status
Obowiązujący
Lp: 1695
Data podjęcia
2012-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie Gminy Wydminy na 2012 r.
Nr aktu prawnego
XL/159/2012
Status
Obowiązujący
Lp: 1696
Data podjęcia
2012-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wydminy na lata 2012 - 2023
Nr aktu prawnego
XL/158/2012
Status
Obowiązujący
Lp: 1697
Data podjęcia
2012-12-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVIII/146/2012 Rady Gminy Wydminy z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/135/2012 Rady Gminy Wydminy z dnia 5 listopada 2012 r. w sprawie podziału gminy Wydminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
Nr aktu prawnego
XXXIX/157/2012
Status
Obowiązujący
Lp: 1698
Data podjęcia
2012-12-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wydminy na 2013 r.
Nr aktu prawnego
XXXIX/156/2012
Status
Obowiązujący
Lp: 1699
Data podjęcia
2012-12-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wydminy
Nr aktu prawnego
XXXIX/155/2012
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1700
Data podjęcia
2012-12-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie Gminy Wydminy na 2012 r.
Nr aktu prawnego
XXXIX/154/2012
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji