Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Wydminy
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Uchwały Rady Gminy

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1691
Data podjęcia
2015-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wydminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok
Nr aktu prawnego
IX/45/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 1692
Data podjęcia
2015-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Wydminy za 2014 rok i sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Wydminy oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury, dla których organem założycielskim jest Gmina za 2014 rok
Nr aktu prawnego
IX/44/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 1693
Data podjęcia
2015-05-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
Nr aktu prawnego
VII/43/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 1694
Data podjęcia
2015-05-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
Nr aktu prawnego
VII/42/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 1695
Data podjęcia
2015-05-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych, ustalenia granic ich obwodów oraz ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wydminy.
Nr aktu prawnego
VII/41/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 1696
Data podjęcia
2015-05-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie gminy Wydminy na 2015 r.
Nr aktu prawnego
VII/40/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 1697
Data podjęcia
2015-05-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wydminy na lata 2015-2027
Nr aktu prawnego
VII/39/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 1698
Data podjęcia
2015-05-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Giżyckiego.
Nr aktu prawnego
VII/38/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 1699
Data podjęcia
2015-05-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Giżyckiego.
Nr aktu prawnego
VII/37/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 1700
Data podjęcia
2015-04-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Giżyckiego.
Nr aktu prawnego
VI/36/2015
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji