Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Wydminy
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Uchwały Rady Gminy

Szczegóły informacji

7/2023

Rodzaj: Zarządzenie

Status: Obowiązujący

Sesja: Zarządzenie

Kadencja: 2018-2023

Data podjęcia/podpisania: 2023-01-20

Data wejścia w życie: 20.01.2023

Tytuł aktu:

ZARZĄDZENIE NR 7/2023 Wójta Gminy Wydminy z dnia 20 stycznia 2023 roku w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku.

Na podstawie:

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) oraz art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 1327 ze zm.) w związku z §11 załącznika nr 1 do Uchwały Rady Gminy Wydminy Nr XLIV/320/2022 z dnia  2 listopada 2022 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok Wójt Gminy Wydminy zarządza, co następuje:

Treść:

§1. Powołuje się komisję konkursową w składzie:
 1. Łukasz Augustynowicz,
 2. Emilia Chojnowska-Deleżuch,
 3. Sandra Augustynowicz,
 4. Ewa Kulpińska-Mejor.
na realizację zadań publicznych do opiniowania ofert z zakresu priorytetów:
 1. „1) Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”;
 2. „2) Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”;
 3. „3) Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym”;
 4. „4) Ochrona i promocja zdrowia”;
 5. „5) Wsparcie poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych”.
§2. Zasady działania komisji konkursowej reguluje Program współpracy Gminy Wydminy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok stanowiący załącznik Nr 1  do Uchwały Rady Gminy Wydminy Nr XLIV/320/2022 z dnia 2 listopada 2022 roku.
§3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wydminy, na stronie internetowej Urzędu Gminy Wydminy oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wydminy.
§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Wydminy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-01-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Łukasz Augustynowicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-01-24 08:50:31
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Bolesław Idek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-01-24 08:51:07
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Bolesław Idek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-02-28 08:48:11
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
547 raz(y)