Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Wydminy
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Uchwały Rady Gminy

Szczegóły informacji

46/2024

Rodzaj: Zarządzenie

Status: Obowiązujący

Sesja: Nie dotyczy

Kadencja: 2024-2029

Data podjęcia/podpisania: 2024-05-16

Data wejścia w życie: 2024-05-16

Tytuł aktu:

ZARZĄDZENIE Nr 46/2024 Wójta Gminy Wydminy z dnia 16 maja 2024 roku w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w gminie Wydminy w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

Treść:

WS.0050.64.2024
ZARZĄDZENIE Nr 46/2024
Wójta Gminy Wydminy
z dnia 16 maja 2024 roku 
w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w gminie Wydminy w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 609), art. 156 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) oraz § 6 ust. 1 Uchwały Nr 216/2024 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 kwietnia 2024 r. w sprawie warunków oraz sposobu pomocniczego wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r., zarządzam co następuje
§1. Powołuję na stanowisko operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r., w następującym składzie:
 
 1. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Gawlikach Wielkich – Magdalena Majcher
 2. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Orłowie – Rafał Seweryn Romanowicz
 3. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Talkach – Paweł Dziki
 4. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Wydminach – Maria Magdalena Joka
 5. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5 w Wydminach – Kamila Barbara Bystrzyjewska
 6. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6 w Zelkach – Ewa Thomas
 7. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 7 w Siedliskach – Justyna Kisiel
 8. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 8 w Mazuchówce – Łukasz Augustynowicz
 9. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 9 w Sucholaskach – Paweł Karolczuk
 10. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 10 w Wydminach – Bolesław Idek
 11. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 11 w Wydminach ( DPS) – Anna Michno
 
§2. 1. Obowiązki i zadania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych określa załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 2. Funkcja Operatora pełniona będzie do czasu zakończenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.,
 
§3. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.
 
§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 22/2024
Wójta Gminy Wydminy
z dnia 16 maja 2024 roku
 
Zadania operatora informatycznej obsługi obwodowej komisji wyborczej:
 
 1. udział w szkoleniu z zakresu obsługi systemu teleinformatycznego organizowanym przez koordynatora gminnego ds. informatyki;
 2. wykonanie zadań przewidzianych w harmonogramie testu ogólnokrajowego – jeśli będzie on zakładał udział wyznaczonych operatorów;
 3. odbiór loginu i hasła służącego do logowania się do systemu teleinformatycznego;
 4. przestrzeganie ustalonych zasad bezpieczeństwa;
 5. znajomość instrukcji obsługi systemu teleinformatycznego;
 6. przygotowanie i sprawdzenie stanowiska komputerowego w zakresie konfiguracji dostępu do publicznej sieci przesyłania danych i zainstalowanego oprogramowania;
 7. zabezpieczenie sprzętu i systemu teleinformatycznego przed nieuprawnionym dostępem;
 8. ustalenie z przewodniczącym obwodowej komisji wyborczej harmonogramu pracy w dniu głosowania;
 9. przekazanie, w trakcie głosowania, danych o liczbie osób ujętych w spisie wyborców oraz o liczbie wydanych kart do głosowania (frekwencji), zgodnie z wytycznymi wskazanymi w odrębnej uchwale Państwowej Komisji Wyborczej;
 10. wprowadzenie wszystkich danych zawartych w projektach protokołów głosowania w obwodzie w obecności członków obwodowej komisji wyborczej;
 11.  umożliwienie wydruku projektów protokołów głosowania w obwodzie z ewentualnym zestawieniem błędów oraz raportem ostrzeżeń, ułatwiającymi sprawdzenie zgodności arytmetycznej poprawności ustalenia wyników głosowania w obwodzie;
 12. sygnalizowanie przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej ostrzeżeń oraz niezgodności liczb w projektach protokołów głosowania w obwodzie;
 13. przekazanie komisji wydruków z systemu teleinformatycznego;
 14. zapisanie danych z protokołu głosowania w obwodzie w postaci pliku na elektronicznym nośniku danych, w przypadku braku możliwości wprowadzenia danych do sieci elektronicznego przekazywania danych;
 15. przesłanie, w obecności członków obwodowej komisji wyborczej, danych z podpisanych protokołów głosowania w obwodzie do sieci elektronicznego przekazywania danych.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Wydminy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-05-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Alina Romanowicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-05-22 07:22:20
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-05-22 07:22:24
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-05-22 07:25:18
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
254 raz(y)