ˆ

Uchwały Rady Gminy

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 51
Data podjęcia
2022-09-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE Nr 75/2022 Wójta Gminy Wydminy z dnia 01 września 2022r. w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach do prowadzenia postępowań w sprawach o jednorazowe świadczenia o których mowa w art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”
Nr aktu prawnego
75/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 52
Data podjęcia
2022-08-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 74/2022 Wójta Gminy Wydminy z dnia 26 sierpnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022
Nr aktu prawnego
74/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 53
Data podjęcia
2022-08-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE Nr 73/2022 Wójta Gminy Wydminy z dnia 26 sierpnia 2022 roku w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu gminy za I-sze półrocze 2022 roku
Nr aktu prawnego
73/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 54
Data podjęcia
2022-07-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XLII/299/2022 RADY GMINY WYDMINY z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie przystąpienia Gminy Wydminy do realizacji projektu „Razem w góry” w ramach Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży
Nr aktu prawnego
XLII/299/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 55
Data podjęcia
2022-07-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XLII/298/2022 RADY GMINY WYDMINY z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Wydminy na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony powietrza i gospodarki wodnej.
Nr aktu prawnego
XLII/298/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 56
Data podjęcia
2022-07-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XLII/297/2022 RADY GMINY WYDMINY z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, zasad określenia obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli
Nr aktu prawnego
XLII/297/2022
Status
nieważność - rozstrzygnięcie nadzorcze
Lp: 57
Data podjęcia
2022-07-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XLII/296/2022 RADY GMINY WYDMINY z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki o nr geod. 9/49 w obrębie Orłowo w gminie Wydminy.
Nr aktu prawnego
XLII/296/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 58
Data podjęcia
2022-07-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XLII/295/2022 RADY GMINY WYDMINY z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Wydminy dla terenów położonych pomiędzy ulicą Grunwaldzką i torami kolejowymi oraz terenów położonych pomiędzy ulicami: Kajki, Słowackiego, Ełcką, Grunwaldzką i Zaułkiem Suwalskim
Nr aktu prawnego
XLII/295/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 59
Data podjęcia
2022-07-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XLII/294/2022 RADY GMINY WYDMINY z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wydminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Nr aktu prawnego
XLII/294/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 60
Data podjęcia
2022-07-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XLII/293/2022 RADY GMINY WYDMINY z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wydminy na 2022r.
Nr aktu prawnego
XLII/293/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji