Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Wydminy
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Uchwały Rady Gminy

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 71
Data podjęcia
2024-03-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 33/2024 Wójta Gminy Wydminy z dnia 29 marca 2024 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2023 rok
Nr aktu prawnego
33/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 72
Data podjęcia
2024-03-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LVIII/456/2024 RADY GMINY WYDMINY z dnia 19 marca 2024 r. w sprawie rozpatrzenia skargi
Nr aktu prawnego
LVIII/456/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 73
Data podjęcia
2024-03-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LVIII/455/2024 RADY GMINY WYDMINY z dnia 19 marca 2024 r. w sprawie zatwierdzenia wstępnego miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych
Nr aktu prawnego
LVIII/455/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 74
Data podjęcia
2024-03-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LVIII/454/2024 RADY GMINY WYDMINY z dnia 19 marca 2024 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Rzymskokatolickiej Parafii Chrystusa Zbawiciela
Nr aktu prawnego
LVIII/454/2024
Status
nieważność - rozstrzygnięcie nadzorcze
Lp: 75
Data podjęcia
2024-03-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LVIII/453/2024 RADY GMINY WYDMINY z dnia 19 marca 2024 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Giżyckiego
Nr aktu prawnego
LVIII/453/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 76
Data podjęcia
2024-03-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LVIII/452/2024 RADY GMINY WYDMINY z dnia 19 marca 2024 r. zmieniająca Uchwałę Nr LVII/437/2024 Rady Gminy Wydminy z dnia 13 lutego 2024 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Giżycku w wyborach uzupełniających na kadencję 2024 – 2027
Nr aktu prawnego
LVIII/452/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 77
Data podjęcia
2024-03-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LVIII/451/2024 RADY GMINY WYDMINY z dnia 19 marca 2024 r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej, której zadaniem jest przeprowadzenie wyboru ławników do orzekania w wydziale rodzinnym i nieletnich, do Sądu Rejonowego w Giżycku w wyborach uzupełniających na kadencję 2024 – 2027
Nr aktu prawnego
LVIII/451/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 78
Data podjęcia
2024-03-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LVIII/450/2024 RADY GMINY WYDMINY z dnia 19 marca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wydminy na 2024r.
Nr aktu prawnego
LVIII/450/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 79
Data podjęcia
2024-03-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LVIII/449/2024 RADY GMINY WYDMINY z dnia 19 marca 2024r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wydminy na lata 2024 - 2041
Nr aktu prawnego
LVIII/449/2024
Status
Obowiązujący - rozstrzygnięcie nadzorcze
Lp: 80
Data podjęcia
2024-03-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE Nr 32/2024 Wójta Gminy Wydminy z dnia 28 marca 2024 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej odnośnie wyłonienia kandydata na wolne stanowisko urzędnicze: Specjalista
Nr aktu prawnego
32/2024
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji