Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Wydminy
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran listy informacji

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 11
Data podjęcia
2024-06-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR III/24/2024 RADY GMINY WYDMINY z dnia 26 czerwca 2024 r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkole podstawowej, prowadzonej przez Gminę Wydminy
Nr aktu prawnego
III/24/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2024-06-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR III/23/2024 RADY GMINY WYDMINY z dnia 26 czerwca 2024 r. w sprawie dopłaty do ceny 1 m3 dostarczanej wody.
Nr aktu prawnego
III/23/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2024-06-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR III/22/2024 RADY GMINY WYDMINY z dnia 26 czerwca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wydminy na 2024r.
Nr aktu prawnego
III/22/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2024-06-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR III/21/2024 RADY GMINY WYDMINY z dnia 26 czerwca 2024r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wydminy na lata 2024 - 2041
Nr aktu prawnego
III/21/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2024-06-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR III/20/2024 RADY GMINY WYDMINY z dnia 26 czerwca 2024 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wydminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok
Nr aktu prawnego
III/20/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2024-06-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR III/19/2024 RADY GMINY WYDMINY z dnia 26 czerwca 2024 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Wydminy.
Nr aktu prawnego
III/19/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2024-06-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR III/18/2024 RADY GMINY WYDMINY z dnia 26 czerwca 2024 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Wydminy za 2023 rok i sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wydminy oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury, dla których organem założycielskim jest Gmina za 2023 rok.
Nr aktu prawnego
III/18/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2024-07-03
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE Nr 63/2024 Wójta Gminy Wydminy z dnia 03 lipca 2024 roku w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie
Nr aktu prawnego
63/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2024-07-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE Nr 62/2024 Wójta Gminy Wydminy z dnia 02 lipca 2024 roku w sprawie wniesienie wkładu pieniężnego do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Zieleni sp. z o.o. w Wydminach i objęcia z tego tytułu udziałów.
Nr aktu prawnego
62/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2024-07-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 61/2024 Wójta Gminy Wydminy z dnia 01 lipca 2024 roku w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie gminy Wydminy.
Nr aktu prawnego
61/2024
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji