Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Wydminy
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran listy informacji

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 81
Data podjęcia
2024-03-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE Nr 31/2024 Wójta Gminy Wydminy z dnia 19 marca 2024 roku w sprawie wniesienie wkładu pieniężnego do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Zieleni sp. z o.o. w Wydminach i objęcia z tego tytułu udziałów.
Nr aktu prawnego
31/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 82
Data podjęcia
2024-03-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE Nr 30/2024 Wójta Gminy Wydminy z dnia 18 marca 2024 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowywania i przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 5 215 000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Wydminy i spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań ” oraz ustalenia Regulaminu pracy Komisji Przetargowej.
Nr aktu prawnego
30/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 83
Data podjęcia
2024-03-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 29/2024 Wójta Gminy Wydminy z dnia 18 marca 2024 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.
Nr aktu prawnego
29/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 84
Data podjęcia
2024-03-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 28/2024 Wójta Gminy Wydminy z dnia 12 marca 2024 roku w sprawie ogłoszenia uzupełniającego naboru wniosków dla osób zainteresowanych zawarciem umowy najmu lokalu mieszkalnego (jedno-, dwu- lub trzypokojowego) budowanego przy ul. Dworcowej w Wydminach przez SIM KZN-Północ Sp. z o. o. z siedzibą w Olsztynie na warunkach określonych w ustawie z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych
Nr aktu prawnego
28/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 85
Data podjęcia
2024-03-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE Nr 27/2024 Wójta Gminy Wydminy z dnia 7 marca 2024 roku w sprawie powołania komisji do dokonywania oględzin w związku z wnioskami o przyznanie ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym.
Nr aktu prawnego
27/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 86
Data podjęcia
2024-03-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE Nr 26/2024 Wójta Gminy Wydminy z dnia 07 marca 2024 roku w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i ustalenie indywidualnej stawki czynszu dzierżawnego
Nr aktu prawnego
26/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 87
Data podjęcia
2024-03-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE Nr 25/2024 Wójta Gminy Wydminy z dnia 04 marca 2024 roku w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności drogi koniecznej położonej w miejscowości Mazuchówka, obręb Mazuchówka, stanowiącej własność Gminy Wydminy
Nr aktu prawnego
25/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 88
Data podjęcia
2024-03-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE Nr 24/2024 Wójta Gminy Wydminy z dnia 04 marca 2024 roku w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej do gminnego zasobu nieruchomości
Nr aktu prawnego
24 / 2024
Status
Obowiązujący
Lp: 89
Data podjęcia
2024-03-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE Nr 23/2024 Wójta Gminy Wydminy z dnia 04 marca 2024 roku w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej do gminnego zasobu nieruchomości
Nr aktu prawnego
23/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 90
Data podjęcia
2024-03-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE Nr 22/2024 Wójta Gminy Wydminy z dnia 04 marca 2024 roku w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w gminie Wydminy w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
Nr aktu prawnego
22/2024
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji