Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Wydminy
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Inwestycje Celu Publicznego

Szczegóły informacji

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania KK.6733.1.2024

Informacja ogłoszona dnia 2024-05-23 08:59:14 przez Jadwiga Konopko

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wydminy, dnia 13 maja 2024r.
KK.6733.1.2024
 
 
O  B  W  I  E  S  Z  C  Z  E  N  I  E
o wszczęciu  postępowania w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
 
            Zgodnie z art. 49 § 1, art. 61 § 4 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) na podstawie art. 53 ust. 1 oraz art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. O planowaniui zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2023r. poz. 977  ze zm.)zawiadamiam wszystkie strony,
 
że na wniosek Gminy Wydminy reprezentowanej przez Pełniącego Funkcję Wójta Gminy Wydminy Andrzeja Cieśluka wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci wodociągowej sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Wydminach na działkach o nr geodezyjnym 198/3,198/4, 198/6 198/7, 198/8, 198/9, 199/1, 199/2, 311/1, 311/2, 316, 336/3, 336/5, 336/7, 336/8, 336/10, 336/11, 336/21, 336/23, 336/24, 336/24, 336/29, 336/30, 337/2, 337/4, 337/5, 337/6, 337/7, 337/8, 337/10, 337/11, 337/12, 338, 339/1, 335/2, 340, 380/23, 380/28, 380/37, 380/45, 380/46, 385/9, 385/10, 385/11, 385/12, 385/13, 385/14, 385/16, 385/17, 385/18, 385/19, 580, 615, 679/6, 679/8, 679/9, 679/10, 679/31, 857, 858, 859, 865, 867 położonych w obrębie Wydminy, gmina Wydminy oraz na działkach o nr geodezyjnym 16/3, 16/4, 16/8, 16/9, 16/10, 16/11, 16/12, 16/13, 16/15, 16/16, 16/17, 16/18, 16/19, 16/20, 16/21, 16/22, 16/23, 16/24, 16/25, 16/26, 16/28, 16/29, 16/30, 16/31, 16/32, 16/33, 16/34, 16/35, 16/36, 16/38, 16/39, 16/40, 16/41, 16/42, 16/43, 16/45, 15/46, 16/48, 16/54, 16/55, 16/57, 16/58, 16/60,16/61, 16/63,16/64, 16/65, 16/66, 16/67, 16/68, 16/69, 16/70, 16/71, 16/72, 16/73, 16/74, 16/75, 16/76, 16/7716/78, 16/79, 16/80, 16/81, 16/82, 16/83, 199 położonych w obrębie Cybulki gmina Wydminy.
 
            W związku z powyższym, zgodnie z art. 10 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia się strony, iż z aktami ww sprawy można zapoznać się
w Urzędzie Gminy w Wydminach, pokój nr 8, w godzinach pracy urzędu i wnieść ewentualne uwagi lub zastrzeżenia, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia
w terminie 14 dni, licząc od daty opublikowania niniejszego zawiadomienia.
            Zgodnie z art. 49 k.p.a Zawiadomienie w formie obwieszczenia umieszczone na stronie http://bip.wydminy.pl, uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                             Wójt Gminy Wydminy
                                                                                                                                                                                                             (-) Anna Stefania Binik
 
 
 
Powyższą informację zamieszcza się:
  1. na tablicy  informacyjnej w Urzędzie Gminy Wydminy
  2. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wydminy http://bip.wydminy.pl,

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Wydminy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-05-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jadwiga Konopko
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-05-23 08:56:03
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jadwiga Konopko
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-05-23 08:59:14
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jadwiga Konopko
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-05-23 08:59:14
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
282 raz(y)