Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Wydminy
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Organizacje pozarządowe

Szczegóły informacji

OGŁOSZENIE Wójt Gminy Wydminy zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1, 2, 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów na członków Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku.

Informacja ogłoszona dnia 2021-12-31 18:33:46 przez Administrator systemu

Akapit nr 1 - brak tytułu

SO.0050.150.2021
Wydminy, dnia 31 grudnia 2021 roku
 
 
OGŁOSZENIE
 

Wójt Gminy Wydminy zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 pkt 1, 2, 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów na członków Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku.
 
Tryb powołania kandydatów do Komisji Konkursowej oraz zasady działania komisji określa Uchwała Nr XXIV/229/2021 Rady Gminy Wydminy z dnia 21 października 2021 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022.

Karta zgłoszenia kandydata na członka do Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku wraz z innymi wymaganymi dokumentami dostępna jest na stronie internetowej: http://bip.wydminy.pl/ (zakładka: „Organizacje Pozarządowe”).
Zgłoszenie Kandydata na członka Komisji wraz z załącznikami należy składać w zaklejonych kopertach oznaczonych napisem: „Karta Kandydata na członka do komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku” do kancelarii
w Urzędzie Gminy Wydminy, pl. Rynek 1/1, 11-510 Wydminy w terminie: do dnia 20 stycznia 2022 roku do godz. 15:00.

Wyboru członków Komisji do rozpatrywania ofert z zakresu priorytetów:
1) Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
2) Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
3) Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
4) Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie;
5) Wsparcie poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych
z funduszy zewnętrznych.

spośród zgłoszonych kandydatur wyboru dokona Wójt Gminy Wydminy.

Wszelkich informacji udziela Pani Jadwiga Konopko: tel. 87 421 00 83 wew. 111, pl. Rynek 1/1, 11-510 Wydminy.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Wydminy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-12-31
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jadwiga Konopko
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-12-31 18:32:26
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-12-31 18:33:46
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-12-31 18:33:46
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
516 raz(y)