Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Wydminy
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

Zarządzenie nr4/2007 - sprzedaż nieruchomości gruntowej

Informacja ogłoszona dnia 2009-02-10 11:41:02 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne, informacja należąca do archiwum

Zarządzenie nr4/2007

ZARZĄDZENIE Nr 4/2007
Wójta Gminy Wydminy
z dnia 30 stycznia 2006 roku


w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej

        Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 w związku z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a" ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Nr 142, póz. 1591 z późn. zm.) oraz na podstawie § 3 ust. 6 załącznika Nr l do Uchwały Nr XXV/169/05 Rady Gminy Wydminy z dnia 24 listopada 2005 roku w spraw ie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Wydminy opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 23 stycznia 2006 roku (Nr 16, póz. 421) a także na podstawie art. 37 ust. 2 pkt. 6 oraz art. 67 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004 roku Dz.U. nr 261, póz. 2603 z późn. zm.)
Wójt Gminy zarządza co następuje:
§1

l. Sprzedać w drodze bezprzetargowej małż. Piotrowi i Helenie Stasiakiewicz, zam. Wydminy, ul. Grunwaldzka 32/1 udział 1/2 w gruntowej nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, stanowiącym własność ww. w udziale 1/2 części, oznaczony w rejestrze ewidencji gruntów i budynków jako działka nr geod. 122/6 o powierzchni 0,0650 ha, położona w obrębie Wydminy i uwidoczniona w księdze wieczystej nr 8853.
Wójt ustalił cenę nieruchomości na kwotę 4.875,00 zł oraz koszty wyceny nieruchomości na kwotę 400,00 zł.
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                WÓJT GMINY WYDMINY
                                                                                            (-) mgr Tomasz Pieluchowski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Wydminy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Bolesław Idek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-02-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Bolesław Idek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-02-10 11:40:57
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-02-10 11:41:02
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-02-10 13:23:27
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
572 raz(y)