Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Wydminy
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2016-03-02 07:44:43 przez Administrator systemu

Akapit nr - brak tytułu

SIEDZIBY REFERATÓW URZĘDU GMINY I JEDNOSTEK PODLEGŁYCH
 
TELEFON:
(87) 421 00 19  lub (87) 421 00 83
Stanowisko
Osoba
Nr pokoju
Numer wewnętrzny
telefonu
SEKRETARIAT
- obsługa sołectw
Ewelina Novvicki / Marta Polak
23
201
 
KANCELARIA
 
 
  200
x
-
24
x
Pełniący obowiązki Wójta Gminy Wydminy
Andrzej Cieśluk
25 203
Przewodniczący Rady Gminy Wydminy
Waldemar Samborski
22
115
Sekretarz
Alina Romanowicz
20
204
Skarbnik
Elżbieta Sosnowska
26
205
-    Urząd Stanu Cywilnego
-    ewidencja ludności
-    rejestr wyborców
Małgorzata Zabawska
 
2
110
- Promocja Gminy Wydminy
- organizacje pozarządowe
- sport
Łukasz Augustynowicz
5 208
-    Dowody osobiste
 
Małgorzata Zabawska
 
2
110
Centum Usług Wspólnych - informatyk Robert Sawczuk
 
5
113
- Księgowość
 Olga Monkiewicz
Aneta Niewęgłowska
6
122
-    Drogi gminne
Wiesław Grześkowicz
 
3
117
Gospodarka mieniem komunalnym
Rozgraniczenia i podziały nieruchomości
Katarzyna Eustachiewicz
119
Kierownik Referatu Komunalnego
-   Inwestycje
Beata Witkowska
 
8
116
-    Zagospodarowanie przestrzenne (pzp, warunki zabudowy)
Jadwiga Konopko
121
-    Obsługa projektów pozyskiwanych ze środków zewnętrznych
-    Zamówienia publiczne
Martyna Choroszewska - Owsiejko
 
123
Ochrona środowiska
Jolanta Bazylak
 
120
Kontrola w zakresie ochrony środowiska Justyna Kisiel 8  
Wymiar podatków
Marzena Romanowska / Iwona Wójtowicz
21
210
-    Podatki
-    Księgowanie i egzekucja
Anna Smykowska
 
- Inspektor Ochrony Danych
- Działalność gospodarcza (CEiDG)
- Koncesje alkoholowe
Bolesław Idek
i

 
5 118
- oświata i zdrowie Agnieszka Sadowska / Magdalena Rusiecka
4 100
- zarządzanie kryzysowe
- obrona cywilna
- obronność i sprawy wojskowe
- obsługa Rady Gminy Wydminy
- archiwum zakładowe
Emilia Chojnowska-Deleżuch
 
4 111
Centrum Usług Wspólnych
Dyrektor:
Monika Jabłońska
27
209
Gł. Księgowa:
Ewa Zajączkowska
 
206
Płace:
Iwona Pałamasz
 
 
206
Kadry:
Henryka Lenkiewicz
 
112
 
POZOSTAŁE INSTYTUCJE (telefony)
Gminna Biblioteka Publiczna Wydminy
87 421 04 23
Gminny Ośrodek Kultury Wydminy
87 421 01 42
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Wydminy
87 421 01 15
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Zieleni Wydminy
87 421 00 78
Szkoła Podstawowa w Wydminach Filia w Talkach
87 421 06 04
Szkoła Podstawowa w Wydminach Filia w Zelkach
87 421 07 08
Szkoła Podstawowa Gawliki Wielkie
87 421 20 58
Zespół Szkół Ogólnokształcących Wydminy
87 421 00 28