Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Wydminy
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2009-02-17

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
08:04:41 Upublicznienie elementu informacja Uchwała Nr X/41/2007 - w sprawie zatwierdzenia Programów Odnowy Miejscowości Grądzkie i Szczybały Orłowskie Redaktor Serwisu
08:02:53 Upublicznienie elementu informacja Uchwała Nr X/40/2007 - w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Gawlikach Wielkich, nadania statutu i określenia granic obwodu. Redaktor Serwisu
08:00:35 Upublicznienie elementu informacja Uchwała Nr X/39/2007 - w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych gimnazjów prowadzonych przez gminę Wydminy. Redaktor Serwisu
07:59:07 Upublicznienie elementu informacja Uchwała Nr X/38/2007 - w sprawie utworzenia Gimnazjum w Gawlikach Wielkich, określenia granic jego obwodu oraz nadania statutu. Redaktor Serwisu
07:57:27 Upublicznienie elementu informacja Uchwała Nr X/37/2007 - w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wydminach Oddziału Zamiejscowego Gimnazjum w Wydminach z siedzibą w Gawlikach Wielkich. Redaktor Serwisu

Zmiany z dnia: 2009-02-16

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
10:41:47 Upublicznienie elementu informacja Uchwała Nr IX/36/2007 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wydminy, dotyczącego części obrębu geodezyjnego Okrągłe Redaktor Serwisu
10:40:11 Upublicznienie elementu informacja Uchwała Nr IX/35/2007 - w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zasad określenia obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, psychologów i logopedów. Redaktor Serwisu
10:37:59 Upublicznienie elementu informacja Uchwała Nr IX/34/2007 - w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze roku budżetowego Redaktor Serwisu
10:36:20 Upublicznienie elementu informacja Uchwałą Nr IX/33/2007 - w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu Redaktor Serwisu
10:34:43 Upublicznienie elementu informacja Uchwała Nr IX/32/2007 - w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2007 Redaktor Serwisu

Nawigacja między stronami listy informacji