ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
URZĄD GMINY WYDMINY 118914
Regulamin organizacyjny 33415
Wójt 19034
Sekretarz 30081
Skarbnik 40873
Podległe jednostki 26699
KONTAKTY 40867
AKTY PRAWNE 19971
Uchwały Rady Gminy 1106376
ZARZĄDZENIA 12721
Uchwały Rady Powiatu 2835
Zarządzenia 2009-2015 885422
2016 816
2015 63873
2014 48910
2013 48131
2012 24584
2011 27405
2010 24184
2009 19086
Uchwały i Zarządzenia do 2008 r. 25905
Uchwały 23393
2008 90079
2007 89374
2006 79823
Zarządzenia 32906
2008 38477
2007 30723
2006 29291
BUDŻET GMINY 98
Budżet 1446
Budżet 2020 15143
Budżet 2019 15795
Budżet 2018 14682
Budżet 2017 7658
Budżet 2016 11598
Budżet 2015 26403
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej do budżetu 54533
Sprawozdania 13207
DOOR TO DOOR 828
DROGI GMINNE 15145
EMISJA OBLIGACJI 11364
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMIi 18733
sprzedaż, najem, dzierżawa 189012
wykazy dzierżawa 6240
wykazy sprzedaż 111
Społeczna Komisja Mieszkaniowa 41775
wywłaszczanie nieruchomości 167
GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 33579
Zapytania ofertowe 8296
INFORMACJE O NABORZE 80389
Ogłoszenia aktualne 29715
Ogłoszenia w toku 35911
Wyniki naboru 246348
Informacje archiwalne 24957
INFORMACJE NIEUDOSTĘPNIONE 22323
INSTYTUCJE KULTURY 18211
KONKURSY 23548
KONSULTACJE SPOŁECZNE 36347
Sprawozdanie 0
KONTROLE ZEWNĘTRZNE 3535
kontrole w 2015 r. 10010
kontrole w 2013 roku 7981
OCHRONA ŚRODOWISKA 20490
Informacje o jakości wody 77282
Ogłoszenia weterynaryjne 40876
Decyzje środowiskowe 94127
Obwieszczenia/Zawiadomienia 69979
Wykaz kart informacyjnych 16534
Program Priorytetowy "Czyste Powietrze" 21842
ogłoszenia środowiskowe 137170
CEEB 15478
Szkody w rolnictwie 14024
Program opieki nad zwierzętami 32047
Adopcja psów 18553
Informacje 50340
Prognozy do planów zagospodarowania przestrzennego 3460
Miejsca do kąpieli 11005
Azbest 2017 21412
Azbest 2016 19797
Azbest 2015 2027
Azbest 2013 2447
Plan urządzania lasu 2493
OGŁOSZENIA 286464
OPŁATY SKARBOWE 15378
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE 47351
Wykaz organizacji 10784
Otwarte konkursy ofert 2016 9534
Otwarte konkursy ofert 2017 28092
Otwarte konkursy ofert 2018 24317
Otwarte konkursy ofert 2019 14325
Otwarte konkursy ofert 2021 16288
Otwarte konkursy ofert 2020 14947
Otwarte konkursy ofert 2022 4703
Otwarte konkursy ofert 2023 12207
Programy współpracy 31162
WNIOSKI NGO z pominięciem otwartego konkursu 41619
WNIOSKIi z art. 19 a 21758
Sprawozdania 31458
Ogłoszenia 39904
Druki do pobrania 21219
ARCHIWUM 25645
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 37280
Oświadczenia majątkowe za rok 2021 14654
Oświadczenia majątkowe za rok 2020 22030
Oświadczenia majątkowe za rok 2019 20657
Oświadczenia majątkowe za rok 2018 15772
Oświadczenia majątkowe za rok 2017 12624
OŚWIATA 37228
PETYCJE 44799
PODATKI I OPŁATY 64400
Zwrot podatku akcyzowego 24565
PODATKI I OPŁATY W ROKU 2023 21560
PODATKI I OPŁATY W ROKU 2022 12489
PODATKI I OPŁATY W ROKU 2021 20486
Podatki i opłaty w roku 2014 2268
Podatki i opłaty w roku 2013 10926
Podatki i opłaty w roku 2011 40100
Podatki i opłaty w roku 2010 34980
Podatki i opłaty w roku 2009 12532
Podatki i opłaty w roku 2008 17413
Podatki i opłaty w roku 2007 28557
POMOC PUBLICZNA I ULGI PODATKOWE 82837
RADA GMINY WYDMINY 362555
Skład Rady 12978
Uchwały Rady Gminy 187
Oświadczenia RG 26870
Stanowisko Rady 11253
Projekty uchwał 24343
Protokoły z Sesji Rady Gminy 147893
Komisje 16950
Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Gminy Wydminy 62153
Interpelacje 12514
Wybory uzupełniające do RG 14448
RADA SENIORÓW 52379
Protokoły 35973
Uchwały 25405
Plan Pracy 297
SOŁECTWA 55657
SPORT 27871
STATUT GMINY WYDMINY 42061
WYBORY 3554
Wybory Prezydenckie 2020 40526
Wybory uzupełniającye do Rady Gminy Wydminy 2019 39368
Sejm i do Senat RP 2019 26220
Wybory PE 2019 27539
Samorząd 2018 45197
AKCJE WYBORCZE 37622
Gminna Komisja Wyborcza 9953
Informacje i komunikaty wyborcze 4692
Wyniki wyborów samorządowych 2582
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE 74917
Obowiązujące Plany Zagospodarowania Przestrzennego 29850
Projekty PZP do wyłożenia 6992
Inwestycje Celu Publicznego 82481
Zawiadomienia 77123
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 25125
STRATEGIE 16282
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 427094
Regulamin Udzielania Zamówień Publicznych w UG Wydminy 0
Wyniki innych postępowań 19644
ZAMÓWIENIA do 130.000 zł 348869
Klub Integracji Społecznej 0
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE ZMIENIONE 25402
Zapytania ofertowe 86580
ZAMÓWIENIA powyżej 130.000 zł 45429
Archiwum 86022
DANE OSOBOWE 9048
DOFINANSOWANIA Z FUNDUSZY PAŃSTWOWYCH 86
DOFINANSOWANIE KOSZTÓW NAUKI MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW 498
Analiza zagrożeń obiekty wodne 2023 170

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
DRUKI DO POBRANIA 108006
Mapa serwisu 3757
Instrukcja obsługi 47
Statystyka 3784
Redakcja Biuletunu 30574
Rejestr zmian 710104
Wyszukiwarka 0
O gminie 20081
O Biuletynie 32246

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
STRONA STARTOWA 0
Deklaracja Dostępności 20326
Raporty o stanie Gminy Wydminy 92
« powrót do poprzedniej strony