ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
URZĄD GMINY WYDMINY 86455
Regulamin organizacyjny 17052
Wójt 14893
Sekretarz 13089
Skarbnik 25173
Podległe jednostki 16134
KONTAKTY 29194
AKTY PRAWNE 18569
Uchwały Rady Gminy 752056
ZARZĄDZENIA 12721
Uchwały Rady Powiatu 2425
Uchwały i Zarządzenia do 2008 r. 10223
Uchwały 17158
2008 52571
2007 52708
2006 46291
Zarządzenia 20142
2008 28114
2007 22960
2006 21194
BUDŻET GMINY 98
Budżet 1190
Budżet 2020 4936
Budżet 2019 5690
Budżet 2018 2619
Budżet 2017 766
Budżet 2016 3387
Budżet 2015 10445
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej do budżetu 29396
Sprawozdania 2398
GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 16407
Zapytania ofertowe 6217
DROGI GMINNE 13492
INFORMACJE O NABORZE 74008
Ogłoszenia aktualne 27886
Ogłoszenia w toku 33240
Wyniki naboru 187766
Informacje archiwalne 20205
INFORMACJE NIEUDOSTĘPNIONE 9229
KONKURSY 21686
KONTROLE ZEWNĘTRZNE 3227
kontrole w 2015 r. 1818
kontrole w 2013 roku 5718
Gospodarka nieruchomościami: sprzedaż nieruchomości, najem i dzierżawa 11259
Sprzedaż nieruchomości 136308
Społeczna Komisja Mieszkaniowa 19470
MOJE BOISKO "ORLIK 2012" 17605
OCHRONA ŚRODOWISKA 8697
Informacje o jakości wody 39135
Ogłoszenia weterynaryjne 22571
Decyzje środowiskowe 57273
Obwieszczenia/Zawiadomienia 31046
Wykaz kart informacyjnych 3972
Program Priorytetowy "Czyste Powietrze" 5163
ogłoszenia środowiskowe 94279
CEEB 5544
Szkody w rolnictwie 4830
Program opieki nad zwierzętami 11146
Adopcja psów 6421
Informacje 21073
Prognozy do planów zagospodarowania przestrzennego 3043
Miejsca do kąpieli 1601
Azbest 2017 9282
Azbest 2016 8258
Azbest 2015 1724
Azbest 2013 2138
Plan urządzania lasu 2091
OGŁOSZENIA 224331
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE 27191
Wykaz organizacji 7443
Wnioski NGO z pominięciem otwartego konkursu 25396
Otwarte konkursy ofert 2017 12180
Otwarte konkursy ofert 2018 8287
Otwarte konkursy ofert 2019 5028
Otwarte konkursy ofert 2020 886
Otwarte konkursy ofert 2021 6193
Programy współpracy 14945
Wnioski w trybie art. 19 a 8214
Pozostałe informacje 6725
Sprawozdania 15536
Druki do pobrania 12370
Ogłoszenia kapituły 7099
Ogłoszenia 11790
Archiwum - otwarte konkursy 8369
Archiwum - wyniki konkursów 14720
Archiwum - pozostałe 2496
Programy współpracy 12055
Opłaty skarbowe 9563
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 25990
Oświadczenia majątkowe za rok 2021 679
Oświadczenia majątkowe za rok 2020 8455
Oświadczenia majątkowe za rok 2019 9500
Oświadczenia majątkowe za rok 2018 7717
Oświadczenia majątkowe za rok 2017 4172
Oświadczenia majątkowe za rok 2015 9585
Oświadczenia majątkowe za rok 2016 4933
Oświadczenia majątkowe za rok 2014 11376
Oświadczenia majątkowe za rok 2012 13854
Oświadczenia majątkowe za rok 2011 9347
Oświadczenia majątkowe za rok 2010 15815
Oświadczenia majątkowe za rok 2013 7547
Oświadczenia Majątkowe za rok 2009 15403
Oświadczenia majątkowe za rok 2006 7100
Oświadczenia majątkowe za rok 2007 12806
Oświadczenia majątkowe za rok 2008 5797
Oświadczenia majątkowe za rok 2005 5832
PETYCJE 23097
OŚWIATA 11189
PODATKI I OPŁATY 40738
Zwrot podatku akcyzowego 13327
PODATKI I OPŁATY W ROKU 2022 3187
PODATKI I OPŁATY W ROKU 2021 8135
Podatki i opłaty w roku 2014 1917
Podatki i opłaty w roku 2013 3530
Podatki i opłaty w roku 2011 17356
Podatki i opłaty w roku 2010 16062
Podatki i opłaty w roku 2009 4419
Podatki i opłaty w roku 2008 8301
Podatki i opłaty w roku 2007 15556
Pomoc publiczna i ulgi podatkowe 51772
RADA GMINY WYDMINY 252859
Skład Rady 10848
Uchwały Rady Gminy 187
Oświadczenia RG 11533
Stanowisko Rady 153
Projekty uchwał 19906
Protokoły z Sesji Rady Gminy 103695
Komisje 10671
Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Gminy Wydminy 35198
Interpelacje 7077
Wybory uzupełniające do RG 11565
Raporty o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego 6540
SOŁECTWA 33760
SPORT 12543
STATUT GMINY WYDMINY 24210
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE 46201
Obowiązujące Plany Zagospodarowania Przestrzennego 15810
Inwestycje Celu Publicznego 44834
Zawiadomienia 34784
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wydminy 9245
Zawiadomienia 20894
STRATEGIE 4615
zagospodarowanie przestrzenne inwestycja celu publicznego 6633
WYBORY 3532
Wybory Prezydenckie 2020 15210
Wybory uzupełniającye do Rady Gminy Wydminy 2019 14477
Sejm i do Senat RP 2019 9584
Wybory PE 2019 10739
Samorząd 2018 20831
AKCJE WYBORCZE 17379
Gminna Komisja Wyborcza 9017
Wizualizacja Gmina Wydminy 0
Informacje i komunikaty wyborcze 3780
Wyniki wyborów samorządowych 2210
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 378670
Regulamin Udzielania Zamówień Publicznych w UG Wydminy 0
Wyniki innych postępowań 4544
ZAMÓWIENIA do 130.000 zł 313875
Klub Integracji Społecznej 0
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE ZMIENIONE 23550
Zapytania ofertowe 64016
ZAMÓWIENIA powyżej 130.000 zł 28090
Archiwum 46026
KONSULTACJE SPOŁECZNE 15001
Sprawozdanie 0
RADA SENIORÓW 23014
Protokoły 10927
Uchwały 7885
Plan Pracy 83
DANE OSOBOWE 4228
Transmisje Rady Gminy Wydminy 3144
Obowiazujace Plany Zagospodarowania Przestrzennego 409
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu: „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Wydminy dla terenów położonych pomiędzy ulicą Grunwaldzką i torami kolejowymi oraz terenów położonych pomiędzy ulicami: Kajki, Słowackiego, Eł 278
EMISJA OBLIGACJI 3596

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
DRUKI DO POBRANIA 74141
Mapa serwisu 3503
Instrukcja obsługi 47
Statystyka 3498
Redakcja Biuletunu 16902
Rejestr zmian 499104
Wyszukiwarka 0
O gminie 11744
O Biuletynie 16439

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
STRONA STARTOWA 0
Usuwamy Azbest 0
Deklaracja Dostępności 6599
« powrót do poprzedniej strony