ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
URZĄD GMINY WYDMINY 79359
Regulamin organizacyjny 12479
Wójt 13501
Sekretarz 11223
Skarbnik 16650
Podległe jednostki 12849
KONTAKTY 21356
AKTY PRAWNE 18040
Uchwały Rady Gminy 629566
ZARZĄDZENIA 12721
Uchwały Rady Powiatu 2233
Uchwały i Zarządzenia do 2008 r. 4069
Uchwały 13634
2008 40413
2007 41000
2006 35402
Zarządzenia 15024
2008 23216
2007 19358
2006 17276
BUDŻET GMINY 98
Budżet 1081
Budżet 2020 1509
Budżet 2019 2984
Budżet 2018 1345
Budżet 2017 517
Budżet 2016 438
Budżet 2015 5350
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej do budżetu 20891
Sprawozdania 1210
GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 9730
Zapytania ofertowe 5361
DROGI GMINNE 12789
INFORMACJE O NABORZE 72351
Ogłoszenia aktualne 27280
Ogłoszenia w toku 32143
Wyniki naboru 159106
Informacje archiwalne 18003
INFORMACJE NIEUDOSTĘPNIONE 6312
KONKURSY 20856
KONTROLE ZEWNĘTRZNE 3057
kontrole w 2015 r. 1530
kontrole w 2013 roku 4800
Gospodarka nieruchomościami: sprzedaż nieruchomości, najem i dzierżawa 10883
Sprzedaż nieruchomości 117986
Społeczna Komisja Mieszkaniowa 13409
MOJE BOISKO "ORLIK 2012" 12849
OCHRONA ŚRODOWISKA 3782
Informacje o jakości wody 26199
Ogłoszenia weterynaryjne 14804
Decyzje środowiskowe 45778
Obwieszczenia/Zawiadomienia 18672
Wykaz kart informacyjnych 972
Program Priorytetowy "Czyste Powietrze" 1357
ogłoszenia środowiskowe 81685
CEEB 1069
Szkody w rolnictwie 281
Program opieki nad zwierzętami 5188
Adopcja psów 2889
Informacje 12929
Prognozy do planów zagospodarowania przestrzennego 2837
Miejsca do kąpieli 1306
Azbest 2017 6244
Azbest 2016 4806
Azbest 2015 1581
Azbest 2013 1989
Plan urządzania lasu 1911
OGŁOSZENIA 201273
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE 20370
Wykaz organizacji 5946
Wnioski NGO z pominięciem otwartego konkursu 19794
Otwarte konkursy ofert 2017 7673
Otwarte konkursy ofert 2018 5176
Otwarte konkursy ofert 2019 2789
Otwarte konkursy ofert 2020 615
Otwarte konkursy ofert 2021 438
Programy współpracy 9141
Wnioski w trybie art. 19 a 4841
Pozostałe informacje 5608
Sprawozdania 9630
Druki do pobrania 6405
Ogłoszenia kapituły 5482
Ogłoszenia 5854
Archiwum - otwarte konkursy 6721
Archiwum - wyniki konkursów 10266
Archiwum - pozostałe 2097
Programy współpracy 7518
Opłaty skarbowe 6230
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 21462
Oświadczenia majątkowe za rok 2020 4250
Oświadczenia majątkowe za rok 2019 6054
Oświadczenia majątkowe za rok 2018 5468
Oświadczenia majątkowe za rok 2017 2263
Oświadczenia majątkowe za rok 2015 4836
Oświadczenia majątkowe za rok 2016 4097
Oświadczenia majątkowe za rok 2014 8066
Oświadczenia majątkowe za rok 2012 9975
Oświadczenia majątkowe za rok 2011 7091
Oświadczenia majątkowe za rok 2010 11982
Oświadczenia majątkowe za rok 2013 5864
Oświadczenia Majątkowe za rok 2009 11387
Oświadczenia majątkowe za rok 2006 6331
Oświadczenia majątkowe za rok 2007 8525
Oświadczenia majątkowe za rok 2008 5424
Oświadczenia majątkowe za rok 2005 5363
PETYCJE 15603
OŚWIATA 6109
PODATKI I OPŁATY 32827
Zwrot podatku akcyzowego 10231
PODATKI I OPŁATY W ROKU 2022 496
PODATKI I OPŁATY W ROKU 2021 4285
Podatki i opłaty w roku 2014 1740
Podatki i opłaty w roku 2013 2557
Podatki i opłaty w roku 2011 11875
Podatki i opłaty w roku 2010 10284
Podatki i opłaty w roku 2009 3078
Podatki i opłaty w roku 2008 4343
Podatki i opłaty w roku 2007 9818
Pomoc publiczna i ulgi podatkowe 42250
RADA GMINY WYDMINY 211377
Skład Rady 9917
Uchwały Rady Gminy 187
Oświadczenia RG 7629
Stanowisko Rady 98
Projekty uchwał 17566
Protokoły z Sesji Rady Gminy 89093
Komisje 8664
Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Gminy Wydminy 27453
Interpelacje 4288
Wybory uzupełniające do RG 10166
Raporty o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego 2423
SOŁECTWA 27462
SPORT 7246
STATUT GMINY WYDMINY 18760
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE 38190
Obowiązujące Plany Zagospodarowania Przestrzennego 10803
Inwestycje Celu Publicznego 34328
Zawiadomienia 21746
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wydminy 5758
Zawiadomienia 12297
STRATEGIE 4266
zagospodarowanie przestrzenne inwestycja celu publicznego 3288
WYBORY 3514
Wybory Prezydenckie 2020 8738
Wybory uzupełniającye do Rady Gminy Wydminy 2019 8588
Sejm i do Senat RP 2019 5228
Wybory PE 2019 6501
Samorząd 2018 15048
AKCJE WYBORCZE 11207
Gminna Komisja Wyborcza 8387
Wizualizacja Gmina Wydminy 0
Informacje i komunikaty wyborcze 3267
Wyniki wyborów samorządowych 2013
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 350880
Regulamin Udzielania Zamówień Publicznych w UG Wydminy 0
Wyniki innych postępowań 4166
ZAMÓWIENIA do 130.000 zł 300182
Klub Integracji Społecznej 0
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE ZMIENIONE 22707
Zapytania ofertowe 56464
ZAMÓWIENIA powyżej 130.000 zł 21408
Archiwum 26860
KONSULTACJE SPOŁECZNE 9053
Sprawozdanie 0
RADA SENIORÓW 15156
Protokoły 5341
Uchwały 3586
Plan Pracy 33
DANE OSOBOWE 1950
Transmisje Rady Gminy Wydminy 2766
Obowiazujace Plany Zagospodarowania Przestrzennego 263

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
DRUKI DO POBRANIA 59994
Mapa serwisu 3352
Instrukcja obsługi 47
Statystyka 3358
Redakcja Biuletunu 11909
Rejestr zmian 429371
Wyszukiwarka 0
O gminie 10302
O Biuletynie 11494

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
STRONA STARTOWA 0
Usuwamy Azbest 0
Deklaracja Dostępności 464
« powrót do poprzedniej strony