ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Wydminy
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Strona główna

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowości Sucholaski - półwysep, gmina Wydminy.

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu.

Wydminy, dnia 21 marca 2024r.
KK.6721.1.2021
 
 
OGŁOSZENIE
 
 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowości Sucholaski – półwysep, gmina Wydminy
 
 
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 997 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXIX/178/2021 Rady Gminy Wydminy z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Sucholaski wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 29 marca 2024 r. do 22 kwietnia 2024 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Wydminach, w godz. od 8.00 do 14.00. Od dnia rozpoczęcia wyłożenia projekt planu miejscowego będzie dostępny również w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Urzędu Gminy Wydminy.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się
w dniu 11 kwietnia 2024 r. o godz. 10.00. w siedzibie Urzędu Gminy Wydminy pokój nr 8.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść swoje uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Wydminy
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 maja 2024 r.
 
Na podstawie art. 39 oraz art. 46 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości,
iż sporządzona została prognoza oddziaływania na środowisko w ramach przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania ustaleń projektu planu na środowisko.
Zgodnie z art. 54 ust. 3, w związku z art. 40 cytowanej wyżej ustawy uwagi i wnioski do projektu planu w zakresie oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone na takich samych zasadach jak do projektu planu, wskazanych w niniejszym ogłoszeniu.
Zgodnie z art. 17a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym szczegółowy zakres informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej urzędu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu.
 
 
 
 
Pełniący Funkcję
Wójta Gminy Wydminy
(-) Andrzej Cieśluk
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Wydminy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-03-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jadwiga Konopko
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-03-21 12:24:58
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jolanta Bazylak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-03-21 12:45:00
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jadwiga Konopko
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-04-11 09:28:36
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
788 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji