ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Wydminy
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 91
Data ogłoszenia
2014-07-25
Termin składania ofert / wniosków
2014-08-08 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Adaptacja pomieszczeń po byłym posterunku policji w Wydminach na lokale komunalne
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 250.8 KiB)
 • Załącznik Nr 1 zakres (ZIP, 104.9 KiB)
 • Załącznik nr 2 dokumentacja (ZIP, 3.8 MiB)
 • Załącznik nr 3 przedmiar (ZIP, 484 KiB)
 • Załącznik nr 4 STWIORB (ZIP, 816.8 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 32.3 KiB)
Lp 92
Data ogłoszenia
2014-07-23
Termin składania ofert / wniosków
2014-08-08 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Adaptacja części pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury do potrzeb Urzędu Gminy w Wydminach
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 251.3 KiB)
 • Załącznik Nr 1 zakres (ZIP, 750.1 KiB)
 • Załącznik nr 2 dokumentacja (ZIP, 48.6 MiB)
 • Załącznik nr 3 przedmiar (ZIP, 979.4 KiB)
 • Załącznik nr 4 STWIORB (ZIP, 337 KiB)
 • SIWZ "zmiana dn. 29.07.2014 r. dot. Załącznika Nr 5 oferta ust.1 pkt 1" (PDF, 282 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania oferentów (PDF, 33.2 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF, 32.6 KiB)
Lp 93
Data ogłoszenia
2014-07-22
Termin składania ofert / wniosków
2014-07-31 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa wyposażenia do szkół w ramach projektu Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Wydminy I
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 559.6 KiB)
 • Załącznik Nr 1 Opis przedmiotu (PDF, 572.6 KiB)
 • Załącznik Nr 2 Oświadczenie warunki udziału (PDF, 440.3 KiB)
 • Załącznik Nr 3 Oświadczenie niepodleganie wykluczeniu (PDF, 451.2 KiB)
 • Załącznik Nr 4 Grupa kapitałowa (PDF, 455.2 KiB)
 • Załącznik Nr 5 Umowa (PDF, 386.5 KiB)
 • Załącznik Nr 6 Formularz ofertowy (PDF, 608 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 419.1 KiB)
Lp 94
Data ogłoszenia
2014-07-16
Termin składania ofert / wniosków
2014-08-18 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy Wydminy w roku szkolnym 2014/2015 na podstawie biletów miesięcznych
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Załącznik Nr 1 (PDF, 429.3 KiB)
 • Załącznik Nr 2 (PDF, 656.1 KiB)
 • Załącznik Nr 4 (PDF, 434.8 KiB)
 • Załącznik Nr 5 (PDF, 439.2 KiB)
 • Załącznik Nr 6 (PDF, 157.7 KiB)
 • SIWZ (PDF, 273.8 KiB)
 • Załącznik Nr 3 (PDF, 424.9 KiB)
 • SIWZ zmiana (PDF, 375.8 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF, 217.9 KiB)
Lp 95
Data ogłoszenia
2014-06-26
Termin składania ofert / wniosków
2014-07-10 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa obwodnicy od drogi wojewódzkiej nr 655 do drogi powiatowej nr 1706N 1714N - II Etap Modernizacja ulic zlokalizowanych przy Osiedlu Domków Jednorodzinnych w Wydminach - ulice Sienkiewicza, Reymonta i Konopnickiej oraz modernizacja ulicy Szkolnej, traktu łączącego Osiedle z dworcem kolejowym w miejscowości Wydminy- Etap II
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 259.6 KiB)
 • STWIORB (ZIP, 8.3 MiB)
 • Dokumentacja (ZIP, 882.7 KiB)
 • Przedmiar (ZIP, 687.8 KiB)
 • Uzupełnienie dokumentacji (ZIP, 2.4 MiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF, 32.6 KiB)
Lp 96
Data ogłoszenia
2014-06-12
Termin składania ofert / wniosków
2014-06-26 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Odbudowa mostu w ciągu drogi gminnej nr 136019N w miejscowości Mazuchówka w km 1+110
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 292.4 KiB)
 • Załącznik nr 1 (ZIP, 1 MiB)
 • Załącznik Nr 2 (ZIP, 37.6 MiB)
 • Załącznik Nr 3 (ZIP, 42.2 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 35.5 KiB)
Lp 97
Data ogłoszenia
2014-06-10
Termin składania ofert / wniosków
2014-06-17 08:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Bieżące utrzymanie dróg gminnych , w tym utwardzonych w Gminie Wydminy - 2014
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 241.6 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 30.5 KiB)
Lp 98
Data ogłoszenia
2014-05-22
Termin składania ofert / wniosków
2014-06-10 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Ogłoszenie o zamówieniu: Remont świetlicy wiejskiej w Zelkach.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 274.9 KiB)
 • Załącznik nr 1 - STWiORB (PDF, 643.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 - projekt (PDF, 6 MiB)
 • Załącznik nr 3 - przedmiar (PDF, 1.1 MiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 32.5 KiB)
Lp 99
Data ogłoszenia
2014-04-23
Termin składania ofert / wniosków
2014-05-07 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz na sfinansowanie spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami nr 1-3 (PDF, 154.1 KiB)
 • Zarządzenie nr 24/2014 (PDF, 77.8 KiB)
 • Sprawozdania Rb - plik spakowany (ZIP, 121.2 KiB)
 • Sprawozdania za rok 2012 - plik spakowany (ZIP, 637.9 KiB)
 • Sprawozdania za rok 2013 - plik spakowany (ZIP, 690.2 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania oferentów nr 1 (PDF, 47.6 KiB)
 • Załącznik 1 do odpowiedzi nr 1 (PDF, 35.2 KiB)
 • Załącznik 2 do odpowiedzi nr 1 (PDF, 419.6 KiB)
 • Załącznik 3 do odpowiedzi nr 1 (PDF, 239.7 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania oferentów nr 2 (PDF, 53.6 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania oferentów nr 3 (PDF, 53.6 KiB)
 • Zmiana SIWZ (PDF, 37.5 KiB)
 • Uchwała RIO z 16.04.2014 r. - poprawiony (PDF, 269.5 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 28.3 KiB)
Lp 100
Data ogłoszenia
2014-04-15
Termin składania ofert / wniosków
2014-04-29 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont dróg gminnych na terenie Gminy Wydminy przy udziale funduszy sołeckich
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 272.2 KiB)
 • Załącznik nr 1 - plik spakowany (ZIP, 3 MiB)
 • Załącznik nr 2 - przedmiar (PDF, 17.6 KiB)
 • Załącznik nr 3 - przedmiar (PDF, 109.7 KiB)
 • Wynik (PDF, 30.1 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji