ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Wydminy
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 101
Data ogłoszenia
2014-04-02
Termin składania ofert / wniosków
2014-04-10 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zorganizowanie wyjazdów edukacyjnych oraz wyjazdów na basen dla uczniów w gminie Wydminy
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 156.3 KiB)
 • Zalącznik Nr 1 Formularz (PDF, 71.3 KiB)
 • Zalącznik Nr 2 Oświadczenie (PDF, 188 KiB)
 • Załącznik Nr 3 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczenia (PDF, 191.2 KiB)
 • Załącznik Nr 4 Grupa kapitałowa (PDF, 194.6 KiB)
 • Załącznik Nr 5 Umowa (PDF, 232.8 KiB)
 • Załącznik Nr 6 formularz ofertowy (PDF, 219.3 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania uczestników postępowania (PDF, 81.3 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania uczestników postępowania nr 2 (PDF, 73.6 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 501.4 KiB)
Lp 102
Data ogłoszenia
2014-04-02
Termin składania ofert / wniosków
2014-04-09 09:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa poczęstunku dla uczestników zajęć w ramach projektów Młodzi odkrywcy na skrzydłach wiedzy i Gimnazja z programem.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 552.6 KiB)
 • Zalącznik Nr 1 Formularz (PDF, 479.8 KiB)
 • Zalącznik Nr 2 Oświadczenie (PDF, 440.3 KiB)
 • Załącznik Nr 3 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczenia (PDF, 451.4 KiB)
 • Załącznik Nr 4 Grupa kapitałowa (PDF, 456.5 KiB)
 • Załącznik Nr 5 Umowa (PDF, 267.3 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 207.1 KiB)
Lp 103
Data ogłoszenia
2014-02-25
Termin składania ofert / wniosków
2014-02-28 08:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Ogłoszenie o zamówieniu: Świadczenie usług poszerzenia oferty edukacyjnej o zajęcia wyrównawcze, rozwijające i specjalistyczne oraz wdrożenie nowych innowacyjnych form nauczania III.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 364.5 KiB)
 • Załącznik nr 1 - formularz ofertowy (PDF, 221.7 KiB)
 • Załącznik nr 2 - oświadczenie (PDF, 199.9 KiB)
 • Załącznik nr 3 - oświadczenie (PDF, 202.7 KiB)
 • Załącznik nr 4 - grupa kapitałowa (PDF, 205.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 - wykaz osób (PDF, 39 KiB)
 • Załącznik nr 6 - umowa (PDF, 236.1 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 43.4 KiB)
 • Załącznik nr 1 (PDF, 20.3 KiB)
Lp 104
Data ogłoszenia
2014-02-18
Termin składania ofert / wniosków
2014-02-26 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Ogłoszenie o zamówieniu: Bieżące utrzymanie dróg gminnych w Gminie Wydminy - 2014
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami (PDF, 228.7 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - drogi 2014 (PDF, 24.9 KiB)
Lp 105
Data ogłoszenia
2014-02-06
Termin składania ofert / wniosków
2014-02-14 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa pomocy dydaktycznych i sprzętu elektronicznego do szkół w Gminie Wydminy
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 211.9 KiB)
 • Zalacznik nr 2 oswiadczenie (PDF, 116.8 KiB)
 • Zalacznik nr 3 oswiadczenie o niepodleganiu wykluczenia (PDF, 114.8 KiB)
 • Zalacznik nr 4 grupa kapitalowa (PDF, 127.6 KiB)
 • Zalacznik nr 5 umowa (PDF, 119.5 KiB)
 • Zalacznik nr 6 formularz ofertowy (PDF, 139.1 KiB)
 • Zalacznik nr 1 do SIWZ (PDF, 872.1 KiB)
 • Zmiana SIWZ (PDF, 285.3 KiB)
 • Załącznik nr 5 - zmiana zapisów (PDF, 192 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 43.5 KiB)
 • Załącznik do zawiadomienia (PDF, 39.6 KiB)
Lp 106
Data ogłoszenia
2014-02-03
Termin składania ofert / wniosków
2014-02-11 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla beneficjentów projektu Równe Szanse realizowanego przez Gminę Wydminy/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 530.8 KiB)
 • Załącznik nr 1 - oferta (PDF, 295.1 KiB)
 • Załacznik nr 2 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (PDF, 284.7 KiB)
 • Zalacznik_nr_3_oswiadczenie_o_spelnianiu_warunkow_udzialu_w_postepowaniu (PDF, 436.9 KiB)
 • Zalacznik_nr_4_oswiadczenie_o_przynaleznosci_lub_nieprzynaleznosci_do_grupy_kapitalowej (PDF, 364.9 KiB)
 • Zalacznik_nr_5_wykaz_osob_przewidzianych_do_realizacji_zamowienia (PDF, 249.1 KiB)
 • Zalacznik_nr_6_oswiadczenie_o_posiadaniu_bazy_technicznej (PDF, 288.2 KiB)
 • Zalacznik_nr_7_wzor_umowy (PDF, 329.5 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 339.3 KiB)
Lp 107
Data ogłoszenia
2014-01-21
Termin składania ofert / wniosków
2014-01-27 08:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Ogłoszenie o zamówieniu - Świadczenie usług poszerzenia oferty edukacyjnej o zajęcia wyrównawcze, rozwijające i specjalistyczne oraz wdrożenie nowych innowacyjnych form nauczania II
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 488.7 KiB)
 • Załącznik nr 1 - formularz ofertowy (PDF, 246 KiB)
 • Załącznik nr 2 - oświadczenie o warunkach udziału (PDF, 199.8 KiB)
 • Załącznik nr 3 - oświadzcenie o niepodleganiu wykluczeniu (PDF, 202.9 KiB)
 • Załącznik nr 4 - oświadczenie o grupie kapitałowej (PDF, 205.2 KiB)
 • Załącznik nr 5 - wykaz osób (PDF, 181.6 KiB)
 • Załącznik nr 6 - wzór umowy (PDF, 236 KiB)
 • Zmiana w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 211.2 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania uczestników postepowania (PDF, 67 KiB)
 • Zmiana w załączniku 6 - wzór umowy (PDF, 30.8 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 52.5 KiB)
 • Załącznik do zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej (XLS, 36 KiB)
 • Najkorzystniejsza oferta- II etap (PDF, 57.6 KiB)
Lp 108
Data ogłoszenia
2014-01-20
Termin składania ofert / wniosków
2014-01-28 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Świadczenie usług: doradztwa zawodowego, doradztwa socjoterapeutycznego, treningu autopromocji i komunikacji interpersonalnej dla 13 uczestników ...
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 357.4 KiB)
 • Załącznik nr 1 - wzór oferty (PDF, 264.9 KiB)
 • Załącznik nr 2 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (PDF, 281.7 KiB)
 • Załącznik nr 3 - oświadczenie o spełnianiu warunków... (PDF, 435 KiB)
 • Załącznik nr 4 - oświadczenie o grupie kapitałowej (PDF, 354 KiB)
 • Załącznik nr 5 - wykaz osób przewidzianych do realizacji (PDF, 249.6 KiB)
 • Załącznik nr 6 - wzór umowy - doradca zawodowy (PDF, 291.3 KiB)
 • Załącznik nr 6 - wzór umowy trener autopromocji i komunikacji interpersonalnej (PDF, 290 KiB)
 • Załącznik nr 6 - wzór umowy - socjoterapeuta (PDF, 289.9 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania uczestników postepowania (PDF, 299.5 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 349.5 KiB)
 • II Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w związku z rezygnacją wybranego oferenta (PDF, 303.8 KiB)
Lp 109
Data ogłoszenia
2014-01-16
Termin składania ofert / wniosków
2014-01-24 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa oleju opałowego do kotłowni zakładowej przy Zespole Szkół w Gawlikach Wielkich w 2014 roku
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 81.9 KiB)
 • Informacja o kotłowni (PDF, 17.3 KiB)
 • Załącznik nr 1 - formularz ofertowy (PDF, 65.9 KiB)
 • Załącznik nr 2 - oświadczenie o spełnianiu warunków (PDF, 25.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 - wzór umowy (PDF, 33.4 KiB)
 • Załącznik nr 4 - informacja o grupie kapitałowej (PDF, 38.1 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 24.8 KiB)
Lp 110
Data ogłoszenia
2014-01-14
Termin składania ofert / wniosków
2014-01-21 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Ogłoszenie o zamówieniu - Zimowe utrzymanie dróg gminnych oraz usuwanie śliskości w Gminie Wydminy w sezonie zimowym 2014: Część I; część II; część III
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 124.5 KiB)
 • Załącznik nr 1 - formularz ofertowy (PDF, 44.3 KiB)
 • Załącznik nr 2 - mapka (PDF, 909.8 KiB)
 • Załącznik nr 3 - wzór umowy (PDF, 43.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 - wykaz usług (PDF, 35.6 KiB)
 • Załącznik nr 5 - wykaz osób (PDF, 32.8 KiB)
 • Załącznik nr 6 - sprzęt (PDF, 34.1 KiB)
 • Załącznik nr 7 - oświadczenie o spełnianiu warunków (PDF, 49.3 KiB)
 • Załącznik nr 8 - oświadczenie o wykluczeniu (PDF, 48.4 KiB)
 • Załącznik nr 9 - oświadczenie grupa kapitałowa (PDF, 39.4 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 28.5 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji