ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Wydminy
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 111
Data ogłoszenia
2013-12-16
Termin składania ofert / wniosków
2013-12-23 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Świadczenie usług poszerzenia oferty edukacyjnej o zajęcia wyrównawcze, rozwijające i specjalistyczne oraz wdrożenie nowych innowacyjnych form nauczania
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 460.2 KiB)
 • Załącznik nr 1 - formularz ofertowy (PDF, 234.1 KiB)
 • Załącznik nr 2 - oświadczenie 1 (PDF, 199.8 KiB)
 • Załącznik nr 3 - oświadczenie 2 (PDF, 202.9 KiB)
 • Załącznik nr 4 - grupa kapitałowa (PDF, 205.2 KiB)
 • Załącznik nr 5 - umowa (PDF, 234.5 KiB)
 • Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 236.8 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania nr 1 (PDF, 59 KiB)
 • Zawiadomiebnie o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 42.9 KiB)
 • Załącznik do zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej (XLS, 302 KiB)
 • Wybór oferty najkorzystniejszej II (PDF, 59 KiB)
 • Unieważnienie postępowania w cz. 3 - 73 (PDF, 38.1 KiB)
Lp 112
Data ogłoszenia
2013-12-05
Termin składania ofert / wniosków
2013-12-12 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa kotła CO dla ZS w Gawlikach Wlk, wraz z montażem II
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Specyfikacja Istornych Warunków Zamówienia - kotły CO do ZS Gawliki W. (PDF, 137.2 KiB)
 • Unieważnienie postępowania - dostawa kotła CO wraz z montażem (PDF, 22.4 KiB)
Lp 113
Data ogłoszenia
2013-11-25
Termin składania ofert / wniosków
2013-12-02 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa kotła CO dla ZS w Gawlikach Wlk, wraz z montażem
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - dostawa kotła CO do ZS Gawliki Wlk. (PDF, 137.1 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania uczestników postepowania nr 1 (PDF, 29 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 21.2 KiB)
Lp 114
Data ogłoszenia
2013-11-19
Termin składania ofert / wniosków
2013-11-26 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawa kotłów co dla ZS w Gawlikach Wlk i GOK w Wydminach, wraz z montażem
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - dostawa kotłów CO (PDF, 134.2 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 22 KiB)
Lp 115
Data ogłoszenia
2013-11-05
Termin składania ofert / wniosków
2013-11-19 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont pomieszczeń GOK w Wydminach na potrzeby placówki wsparcia dziennego wraz z wyposażeniem
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 296.5 KiB)
 • Załącznik nr 1 - STWiORB (PDF, 117.2 KiB)
 • Załącznik nr 2 - wyposażenie + zakres (plik spakowany ZIP) (ZIP, 7.4 MiB)
 • Załącznik nr 3 - przedmiar (PDF, 2.9 MiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 26.3 KiB)
Lp 116
Data ogłoszenia
2013-10-31
Termin składania ofert / wniosków
2013-11-18 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
WYKONANIE SZEREGU SIECI WODOCIĄGOWYCH W GMINIE WYDMINY
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 304.7 KiB)
 • Załącznik nr 1 - STWiORB (PDF, 1.7 MiB)
 • Załącznik nr 2 - Dokumentacja projektowa (plik spakowany 94 Mb) (ZIP, 93.9 MiB)
 • Załącznik nr 3 - Przedmiar (PDF, 794.1 KiB)
 • Zmodyfikowana Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 297.4 KiB)
 • Załącznik nr 11 (PDF, 25.6 KiB)
 • Poprawione skany m. Malinka - plik spakowany ZIP (ZIP, 1.6 MiB)
 • Odpowiedzi na pytania oferentów nr 1 (PDF, 64.8 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania oferentów nr 2 (PDF, 52 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 29.7 KiB)
Lp 117
Data ogłoszenia
2013-10-07
Termin składania ofert / wniosków
2013-10-15 14:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu pn. Czas na młodych realizowanych przez Gminę Wydminy/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu publicznym (PDF, 332.9 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 392.6 KiB)
 • Zał. nr 1 - oferta (PDF, 285.3 KiB)
 • Zał. 2 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (PDF, 298.2 KiB)
 • Zał. 3 - oświadczenie o spełnianiu warunków (PDF, 354.6 KiB)
 • Zał. 4 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (PDF, 303.8 KiB)
 • Zał. 5 - wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia (PDF, 224.8 KiB)
 • Zał. 6 - wykaz bazy technicznej (PDF, 268 KiB)
 • Zał. 7 - wzór umowy (PDF, 250.1 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 133.7 KiB)
Lp 118
Data ogłoszenia
2013-09-13
Termin składania ofert / wniosków
2013-09-30 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Modernizacja nawierzchni drogi gminnej nr 136049N Czarnówka gm. Wydminy Etap I
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - droga Czarnówka (PDF, 251.6 KiB)
 • STWiORB - droga Czarnówka (ZIP, 299.4 KiB)
 • Zakres robót - droga Czarnówka (PDF, 226.2 KiB)
 • Przedmiar - droga Czarnówka (PDF, 88 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 25.1 KiB)
Lp 119
Data ogłoszenia
2013-09-13
Termin składania ofert / wniosków
2013-09-30 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Modernizacja nawierzchni drogi do m-ści Gawliki Małe na dz. 271; 13/4; 13/6 obręb Wężówka gm. Wydminy
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - droga Gawliki Małe (PDF, 251.4 KiB)
 • STWiORB droga Galiki Małe (ZIP, 307 KiB)
 • Zakres robót - droga Gawliki Małe (PDF, 291.9 KiB)
 • Przedmiar - droga Gawliki Małe (PDF, 21.2 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 26.5 KiB)
Lp 120
Data ogłoszenia
2013-08-23
Termin składania ofert / wniosków
2013-08-30 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Ogłoszenie o zamówieniu - Bieżące utrzymanie dróg gminnych w Gminie Wydminy - lato 2013
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - utrzymanie dróg gminnych - lato 2013 (PDF, 210.3 KiB)
 • Załącznik nr 6 (DOC, 36.5 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 30 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji